Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài tháng 2-2016

Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài tháng 2-2016

Tính đến 05/02/2016, Hải Phòng có 462 dự án còn hiệu lực:

Tổng vốn đầu tư   :     11.075,25 triệu USD

         Vốn điều lệ         :      3.827,58        “

          + Việt Nam góp :       247,35         “

          + Nước ngoài góp:  3.580,23         “

Tính đến 05/02/2016, toàn thành phố có 03 dự án cấp mới và 05 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 91,56 triệu USD, trong đó cấp mới là 1,76 triệu USD, tăng vốn là 89,8 triệu USD, đáng kể nhất là dự án Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam, ngày 05/02/2015 đăng ký tăng vốn 80 triệu USD đưa tổng số vốn đầu tư của công ty lên 235 triệu USD.

Ước thực hiện vốn đầu tư: 42,21%.

1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 431
  • Trong tuần: 4273
  • Tất cả: 3259725