Hoạt động tài chính, ngân hàng tháng 11/2022

Theo con số thống kê tổng hợp, ước tính 11 tháng năm 2022, hoạt động tài chính trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, thành phố chỉ đạo tích cực quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 11 năm 2022 ước đạt 6.745,9 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa ước đạt 1.919,4 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.823 tỷ đồng. Ước 11 tháng/2022 thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 95.036,2 tỷ đồng, đạt 90% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 113,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa đạt 32.354 tỷ đồng, đạt 78,9% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 109,7% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 61.452,2 tỷ đồng, đạt 102,4% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 116% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính 11 tháng/2022, trong số thu nội địa: thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 2.640,4 tỷ đồng, đạt 88,9% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 100,9% so với cùng kỳ năm trước; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 5.122,5 tỷ đồng, đạt 112,6% và bằng 115,4%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 7.422,4 tỷ đồng, đạt 67,9% và bằng 86%; thuế thu nhập cá nhân đạt 3.415 tỷ đồng, đạt 102,9% và bằng 115%;...

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 11 năm 2022 ước đạt 3.026,1 tỷ đồng; ước 11 tháng/2022 đạt 21.698,5 tỷ đồng, đạt 59,8% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 104,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: tổng chi đầu tư phát triển đạt 10.073,4 tỷ đồng, đạt 55,5% và bằng 104,4%; chi thường xuyên đạt 10.821,8 tỷ đồng đạt 78,5% và bằng 107,6% .

Hoạt động ngân hàng 11 tháng năm 2022 trên địa bàn thành phố tiếp tục đảm bảo an toàn, hiệu quả. Ước đến 30/11/2022, tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 2% trên tổng dư nợ.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 30/11/2022 đạt 274.909 tỷ đồng, bằng 106,03% so với cùng kỳ năm trước.

Theo loại tiền: Huy động bằng VND ước đạt 259.063 tỷ đồng, bằng 105,84% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 94,24%; ngoại tệ (quy đổi VND) ước đạt 15.847 tỷ đồng, bằng 109,26% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 5,76%.

Theo hình thức huy động: Huy động tiền gửi tiết kiệm ước đạt 164.251 tỷ đồng, bằng 107,74% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 59,75%; tiền gửi thanh toán ước đạt 105.117 tỷ đồng, bằng 104,21% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 38,24%; phát hành giấy tờ có giá ước đạt 5.542 tỷ đồng, bằng 92,85%, chiếm tỷ trọng 2,02%.

Tổng dư nợ cho vay đến 30/11/2022 ước đạt 176.329 tỷ đồng, bằng 120,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu dư nợ theo loại tiền: Cho vay bằng VND ước đạt 167.752 tỷ đồng, bằng 121,74% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 95,15%. Cho vay ngoại tệ (quy đổi VND) ước đạt 8.577 tỷ đồng, bằng 96,32% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 4,85%.

Cơ cấu dư nợ phân theo thời hạn vay: Cho vay ngắn hạn ước đạt 92.092 tỷ đồng, bằng 121,08% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 52,23%; cho vay trung, dài hạn ước đạt 84.237 tỷ đồng, bằng 119,26% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 47,77%.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 363
  • Trong tuần: 11033
  • Tất cả: 3308565