Hoạt động tài chính, ngân hàng tháng 6/2022

Theo con số thống kê tổng hợp, Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2022 đạt đạt 53.969,7 tỷ đồng, đạt 51,1% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 118,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: Thu nội địa ước đạt 20.853,3 tỷ đồng, đạt 50,9% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 131,9% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 31.900 tỷ đồng, đạt 53,2% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 111% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng/2022 ước đạt 11.353,2 tỷ đồng, đạt 31,3% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 107,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: tổng chi đầu tư phát triển ước đạt 5.465,7 tỷ đồng, đạt 30,1% và bằng 107%; chi thường xuyên ước đạt 5.393 tỷ đồng, đạt 39,1% và bằng 106,8%.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 30/6/2022 đạt 279.430 tỷ đồng, tăng 11,05% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng dư nợ cho vay đến 30/6/2022 ước đạt 170.506 tỷ đồng, tăng 24,31% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 622
  • Trong tuần: 4726
  • Tất cả: 3199581