Hoạt động tài chính, ngân hàng tháng 5/2022

Theo con số thống kê tổng hợp, Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 5 năm 2022 ước đạt 8.201,4 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa ước đạt 3.000,1 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 5.200 tỷ đồng. Ước 5 tháng/2022 thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 44.108,6 tỷ đồng, đạt 41,8% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 116,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa đạt 16.157,8 tỷ đồng, đạt 39,4% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 120,1% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 26.754 tỷ đồng, đạt 44,6% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 113,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 5 năm 2022 ước đạt 2.434,8 tỷ đồng; ước 5 tháng/2022 đạt 8.406,3 tỷ đồng, đạt 23,1% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 97,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: tổng chi đầu tư phát triển đạt 3.549,7 tỷ đồng, đạt 19,5% và bằng 83,9%; chi thường xuyên đạt 4.463,2 tỷ đồng đạt 32,4% và bằng 108,2% .

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31/5/2022 đạt 276.013 tỷ đồng, tăng 11,18% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng dư nợ cho vay đến 31/5/2022 ước đạt 165.014 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giá xăng bình quân tháng 5/2022 tăng so với tháng trước làm tăng chi phí đầu vào khiến giá các mặt hàng tiêu dùng tăng theo; dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát làm cho nhu cầu đi du lịch, lưu trú tăng là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2022 tăng 0,19% so với tháng trước, tăng 3,21% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,32% so với tháng 12/2021.

Bình quân 5 tháng đầu năm 2022, CPI bình quân tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước.

So với tháng trước, CPI thành phố Hải Phòng tháng 5/2022 tăng 0,19% (khu vực thành thị tăng 0,34%; khu vực nông thôn có chỉ số ổn định). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 08 nhóm có chỉ số giá tiêu dùng tăng, 01 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 5/2022 tăng 3,21%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 10 nhóm tăng và 01 nhóm giảm.

So với tháng 12/2021, CPI tháng 5/2022 tăng 2,32%, trong đó có 10 nhóm hàng tăng giá. Nhóm giao thông tháng 5/2022 tăng cao nhất với 11,35% do giá xăng, dầu trong nước qua các lần điều chỉnh giá từ đầu năm đến nay làm cho giá xăng A95 tăng 7.860 đồng/lít; giá xăng E5 tăng 7.080 đồng/lít và giá dầu diezel tăng 7.980 đồng/lít; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 2,89% chủ yếu do chi phí vận chuyển tăng; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,23% chủ yếu do thời tiết không thuận lợi khiến giá rau tươi và rau chế biến tăng và nhu cầu ăn uống tăng.

Chỉ số giá vàng tháng 5/2022 giảm 1,09% so với tháng trước, tăng 5,61% so với tháng 12/2021 và tăng 5,01% so với cùng tháng năm trước. Giá vàng bình quân tháng 5/2022 dao động ở mức 5,55 triệu đồng/chỉ.

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5/2022 tăng 0,65% so với tháng trước, tăng 0,91% so với tháng 12/2021 và tăng 0,19% so với cùng tháng năm trước. Tỷ giá USD/VND bình quân tháng 5/2022 dao động ở mức 23.196 đồng/USD, tăng 149,08 đồng/USD.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 510
  • Trong tuần: 4614
  • Tất cả: 3199469