Hoạt động tài chính, ngân hàng tháng 09 – 2021

Theo con số thống kê tổng hợp, Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 9 năm 2021 ước đạt 6.487,3 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa ước đạt 2.400,8 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 4.000 tỷ đồng. Ước 9 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 67.019,3 tỷ đồng, bằng 120,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 9 năm 2021 ước đạt 1.810,3 tỷ đồng; ước 9 tháng năm 2021 đạt 16.174,6 tỷ đồng, bằng 111,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: chi đầu tư phát triển trong chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 6.325,1 tỷ đồng; chi thường xuyên ước đạt 8.155,9 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 30/9/2021 đạt 254.751 tỷ đồng, tăng 10,74% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng dư nợ cho vay đến 30/9/2021 ước đạt 139.738 tỷ đồng, tăng 11,77% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 302
  • Trong tuần: 3650
  • Tất cả: 3140649