Hoạt động tài chính, ngân hàng tháng 08 – 2021

Theo con số thống kê tổng hợp, Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 8 năm 2021 ước đạt 6.328,7 tỷ đồng. Ước 8 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 59.969,5 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước.

 Tổng chi ngân sách địa phương tháng 8 năm 2021 ước đạt 1.767,4 tỷ đồng; ước 8 tháng năm 2021 đạt 14.708,3 tỷ đồng, bằng 119,0% so với cùng kỳ năm trước.

 Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31/8/2021 đạt 253.967 tỷ đồng, tăng 11,65% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng dư nợ cho vay đến 31/8/2021 ước đạt 138.747 tỷ đồng, tăng 11,07% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 155
  • Trong tuần: 4551
  • Tất cả: 3176651