Hoạt động tài chính, ngân hàng tháng 06 – 2021

Theo con số thống kê cho thấy, Sáu tháng đầu năm 2021, Hải Phòng tiếp tục duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố có tăng trưởng thu cao nhất cả nước, để đạt được kết quả này là do thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách một cách hiệu quả.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố 6 tháng/2021 ước đạt 45.010,45 tỷ đồng, bằng 124,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa ước đạt 15.916,82 tỷ đồng, bằng 133,4%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 28.099,96 tỷ đồng, bằng 120,8%.

Tổng chi ngân sách địa phương ước 6 tháng năm 2021 đạt 10.977,04 tỷ đồng, bằng 132,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: chi đầu tư phát triển trong chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 5.130,56 tỷ đồng; chi thường xuyên ước đạt 5.045,87 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 30/6/2021 đạt 249.665 tỷ đồng, bằng 112,25% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng dư nợ cho vay đến 30/6/2021 ước đạt 134.352 tỷ đồng, bằng 105,11% so với cùng kỳ năm trước.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 6271
  • Tất cả: 3051321