Hoạt động tài chính, ngân hàng tháng 04/2021

Theo con số thống kê cho thấy, Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 4 năm 2021 ước đạt 6.863,9 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa ước đạt 2.361,4 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 4.500 tỷ đồng. Ước 4 tháng/2021 thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 29.852,6 tỷ đồng, bằng 117,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa ước đạt 10.949,3 tỷ đồng, bằng 129,4%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 17.990,6 tỷ đồng, bằng 111,6%.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 4 năm 2021 ước đạt 2.055,6 tỷ đồng; ước 4 tháng/2021 đạt 6.973,1 tỷ đồng, bằng 146,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: chi đầu tư phát triển trong chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 2.935,2 tỷ đồng; chi thường xuyên ước đạt 3.316,9 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 30/4/2021 đạt 246.836 tỷ đồng, tăng 15,01% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng dư nợ cho vay đến 30/4/2021 ước đạt 132.970 tỷ đồng, tăng 5,42% so với cùng kỳ năm trước.

Theo phân tích của lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng, 4 tháng qua, về cơ bản, Hải Phòng giữ được nhịp độ tăng thu ngân sách nội địa, ở tốp tăng trưởng cao của cả nước. Cụ thể, số thu 4 tháng ước đạt gần 11 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán Trung ương giao, nhưng mới đạt 31,3% dự toán phấn đấu HĐND thành phố giao. Tuy số thu tăng tới 29,4% so với cùng kỳ năm 2020 (toàn quốc chỉ tăng trưởng khoảng 5,9%)

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 268
  • Trong tuần: 3794
  • Tất cả: 2971274