Hoạt động tài chính, ngân hàng tháng 03 – 2021

Theo con số thống kê cho thấy, Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 03 năm 2021 ước đạt 8.213,2 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa ước đạt 3.300,0 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 4.9000,0 tỷ đồng. Ước 03 tháng/2021 thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 22.924,4 tỷ đồng, bằng 115,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa ước đạt 8.774,0 tỷ đồng, bằng 126,7%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 13.240,5 tỷ đồng, bằng 109,4%.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 03 năm 2021 ước đạt 1.756,0 tỷ đồng; ước 03 tháng/2021 đạt 4.346,4 tỷ đồng, bằng 138,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: chi đầu tư phát triển trong chi đầu tư phát triển ước đạt 670,0 tỷ đồng; chi thường xuyên ước đạt 866,6 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31/3/2021 đạt 244.768 tỷ đồng, tăng 13,70% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế ước thực hiện đến 31/3/2021 đạt 131.770 tỷ đồng, tăng 4,55% so với cùng kỳ năm 2020.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 77
  • Trong tuần: 3603
  • Tất cả: 2971083