Hoạt động tài chính, ngân hàng tháng 02 – 2021

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 02 năm 2021 ước đạt 5.151,3 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa ước đạt 2.151,3 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 3.000 tỷ đồng. Ước 02 tháng/2021 thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 13.869,1 tỷ đồng, bằng 112,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa ước đạt 5.527,9 tỷ đồng, bằng 116,5%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 7.445,9 tỷ đồng, bằng 99,8%.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 02 năm 2021 ước đạt 1.746,9 tỷ đồng; ước 02 tháng/2021 đạt 2.575,3 tỷ đồng, bằng 165,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: chi đầu tư phát triển trong chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 761,0 tỷ đồng; chi thường xuyên ước đạt 1.611,3 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 28/02/2021 đạt 244.721 tỷ đồng, tăng 14,71% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng dư nợ cho vay đến 28/02/2021 ước đạt 131.744 tỷ đồng, tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 270
  • Trong tuần: 3796
  • Tất cả: 2971276