Hoạt động tài chính, ngân hàng tháng 01 – 2021

Con số thống kê số liệu tài chính tháng 1/2021 cho thấy, Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố 01 tháng năm 2021 ước đạt 7.083,9 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa đạt 3.083,9 tỷ đồng, bằng 109,5% so với cùng kỳ năm trước; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.000 tỷ đồng, bằng 110,8%.

Tổng chi ngân sách địa phương 01 tháng năm 2021, ước đạt 1.182,2 tỷ đồng, bằng 128,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: chi đầu tư phát triển trong chi cân đối ngân sách địa phương đạt 250 tỷ đồng; chi thường xuyên đạt 932,2 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31/01/2021 đạt 238.691 tỷ đồng, tăng 13,95% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng dư nợ cho vay đến 31/01/2021 ước đạt 130.909 tỷ đồng, tăng 2,57% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 391
  • Trong tuần: 6444
  • Tất cả: 2800116