Hoạt động tài chính, ngân hàng tháng 10 - 2020

Con số thống kê số liệu tài chính tháng 10/2020 cho thấy, Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 10 năm 2020 ước đạt 6.500,6 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa đạt 2.500,6 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.000 tỷ đồng. Ước 10 tháng/2020 thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 62.046,6 tỷ đồng, bằng 85,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa đạt 19.788,9 tỷ đồng, bằng 95,4%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 38.999,9 tỷ đồng, bằng 77,4%.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 10 năm 2020, ước đạt 1.695,3 tỷ đồng; ước 10 tháng/2020 đạt 16.177,3 tỷ đồng, bằng 110,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: chi đầu tư phát triển trong chi cân đối ngân sách địa phương đạt 5.809,9 tỷ đồng, bằng 96,1%; chi thường xuyên đạt 8.349,3 tỷ đồng, bằng 109,9%.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31/10/2020 đạt 232.189 tỷ đồng, tăng 13,02% so với cùng kỳ năm trước, bằng 110,18% so với năm 2019.

Tổng dư nợ cho vay đến 31/10/2020 ước đạt 132.768 tỷ đồng, tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước, bằng 102,86% so với năm 2019.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 493
  • Trong tuần: 6546
  • Tất cả: 2800218