Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 8-2016

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 8-2016

 

 

Ước tính tháng 8 (Triệu đồng)

Lũy kế thực hiện 8 tháng (Triệu đồng)

Ước tính 8 tháng
 so với dự
 toán HĐND năm (%)

Ước tính 8 tháng so với
cùng kỳ năm
trước (%)

Tổng thu

4,798,042

39,273,541

62.5

111.2

Trong đó

I. Thu nội địa

1,170,107

11,290,493

72.4

144.3

1. Thu nội địa tính cân đối

1,100,107

10,788,293

72.6

143.0

1.1 Thu từ DNNN trung ương

161,890

1,377,984

70.7

111.9

1.2 Thu từ DNNN địa phương

83,110

683,048

69.0

114.2

1.3 Thu từ DN có vốn ĐTNN

103,000

1,717,582

72.2

118.0

1.4 Thuế ngoài quốc doanh

190,050

1,974,380

73.5

125.8

1.5 Thuế thu nhập cá nhân

60,000

706,768

81.2

116.0

1.6 Thu tiền sử dụng đất

168,500

1,603,665

69.7

350.7

1.7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2,515

55,898

86.0

92.7

1.8 Tiền thuê mặt đất mặt nước

30,722

290,265

82.9

127.6

1.9 Thuế bảo vệ môi trường

113,000

1,058,043

63.2

333.3

1.10 Lệ phí trước bạ

50,000

554,096

93.9

123.2

1.11 Thu phí và lệ phí tính cân đối

30,520

251,795

68.1

114.1

1.12 Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

55,000

108,894

108.9

121.7

1.13 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

1,800

34,463

59.4

117.2

1.14 Thu khác ngân sách (tính cân đối)

50,000

371,412

79.9

208.6

2. Phí sử dụng lề đường, bến bãi

70,000

502,200

67.0

179.3

II. Thuế Hải quan

3,500,000

26,740,000

61.8

105.2


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 612
  • Trong tuần: 4716
  • Tất cả: 3199571