Chi ngân sách Nhà nước địa phương tháng 7-2016

Chi ngân sách Nhà nước địa phương tháng 7-2016

Ước tính tháng 7 (Triệu đồng)

Lũy kế thực hiện 7 tháng (Triệu đồng)

Ước tính 7 tháng
 so với dự
 toán HĐND năm (%)

Ước tính 7 tháng so với
cùng kỳ năm
trước (%)

Tổng chi Ngân sách

1,008,192

7,714,769

42.7

102.1

A. Tổng chi NSĐP

865,465

6,568,318

42.5

101.6

Trong đó

I. Tổng chi ĐT XDCB

     209,842

1,860,935

28.0

148.8

II. Chi thường xuyên

608,793

4,460,454

55.1

94.5

Tr.đó:

1. Chi sự nghiệp kinh tế

78,543

620,695

57.8

2. Chi sự nghiệp văn xã

385,778

2,904,188

59.3

3. Chi quản lý hành chính

125,745

784,699

61.2


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 232
  • Trong tuần: 4628
  • Tất cả: 3176728