Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 7-2016

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 7-2016

 

 

Ước tính tháng 7 (Triệu đồng)

Lũy kế thực hiện 7 tháng (Triệu đồng)

Ước tính 7 tháng
 so với dự
 toán HĐND năm (%)

Ước tính 7 tháng so với
cùng kỳ năm
trước (%)

Tổng thu

5,493,658

35,386,192

56.3

114.2

Trong đó

I. Thu nội địa

1,500,811

10,100,811

64.7

145.6

1. Thu nội địa tính cân đối

1,440,811

9,676,640

65.2

144.6

1.1 Thu từ DNNN trung ương

198,254

1,203,375

61.7

108.7

1.2 Thu từ DNNN địa phương

110,345

587,427

59.3

116.8

1.3 Thu từ DN có vốn ĐTNN

263,776

1,572,587

66.1

121.1

1.4 Thuế ngoài quốc doanh

288,685

1,768,975

65.8

124.9

1.5 Thuế thu nhập cá nhân

103,308

627,878

72.2

113.8

1.6 Thu tiền sử dụng đất

152,300

1,443,561

62.8

360.1

1.7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

6,070

56,453

86.9

95.2

1.8 Tiền thuê mặt đất mặt nước

25,413

290,056

82.9

130.3

1.9 Thuế bảo vệ môi trường

121,270

933,766

55.7

333.3

1.10 Lệ phí trước bạ

54,720

456,612

77.4

117.3

1.11 Thu phí và lệ phí tính cân đối

30,118

216,599

58.5

307.0

1.12 Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

20,000

114,083

114.1

151.6

1.13 Thu cấp quyền khai thỏc khoỏng sản

6,219

32,935

56.8

133.3

1.14 Thu khác ngân sách (tính cân đối)

60,333

372,333

80.1

191.0

II. Thuế Hải quan

3,800,000

23,552,865

54.5

104.3


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 188
  • Trong tuần: 4584
  • Tất cả: 3176684