Chi ngân sách Nhà nước địa phương tháng 6-2016

Chi ngân sách Nhà nước địa phương tháng 6-2016

 

 

 

 

 

 

 

Ước tính tháng 6 (Triệu đồng)

Lũy kế thực hiện 6 tháng (Triệu đồng)

Ước tính 6 tháng
 so với dự
 toán HĐND năm (%)

Ước tính 6 tháng so với
cùng kỳ năm
trước (%)

Tổng chi Ngân sách

1,567,219

6,630,796

36.7

104.0

A. Tổng chi NSĐP

1,415,649

5,627,072

36.4

103.7

Trong đó

I. Tổng chi ĐT XDCB

      735,096

1,575,312

            23.74

      176.23

II. Chi thường xuyên

649,810

3,851,661

47.5

93.8

Tr.đó:

1. Chi sự nghiệp kinh tế

82,021

542,152

50.4

2. Chi sự nghiệp văn xã

425,458

2,518,410

51.4

3. Chi quản lý hành chính

120,458

658,954

51.4

4. Chi khác

3,810

22,057

50.5


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 247
  • Trong tuần: 4643
  • Tất cả: 3176743