Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 6-2016

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 6-2016

 

 

Ước tính tháng 6 (Triệu đồng)

Lũy kế thực hiện 6 tháng (Triệu đồng)

Ước tính 6 tháng
 so với dự
 toán HĐND năm (%)

Ước tính 6 tháng so với
cùng kỳ năm
trước (%)

Tổng thu

5,636,690

    29,716,753

47.3

113.8

Trong đó

I. Thu nội địa

1,600,000

8,424,219

54.0

150.2

1. Thu nội địa tính cân đối

1,530,000

8,060,048

54.3

149.1

1.1 Thu từ DNNN trung ương

134,032

1,005,121

51.5

117.7

1.2 Thu từ DNNN địa phương

80,000

477,082

48.2

121.6

1.3 Thu từ DN có vốn ĐTNN

160,538

1,308,811

55.0

129.5

1.4 Thuế ngoài quốc doanh

172,000

1,480,290

55.1

128.0

1.5 Thuế thu nhập cá nhân

60,000

524,570

60.3

113.5

1.6 Thu tiền sử dụng đất

400,000

1,155,480

50.2

323.9

1.7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

14,145

50,383

77.5

93.2

1.8 Tiền thuê mặt đất mặt nước

41,450

264,643

75.6

148.6

1.9 Thuế bảo vệ môi trường

130,339

812,496

48.5

404.9

1.10 Lệ phí trước bạ

49,450

401,892

68.1

112.7

1.11 Thu phí và lệ phí tính cân đối

31,046

186,481

50.4

126.3

1.12 Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

80,000

94,083

94.1

134.4

1.13 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

2,000

26,716

46.1

0.0

1.14 Thu khác ngân sách (tính cân đối)

175,000

272,000

58.5

196.7

II. Thuế Hải quan

3,800,000

19,752,865

45.7

103.1


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 176
  • Trong tuần: 4572
  • Tất cả: 3176672