Chi ngân sách Nhà nước địa phương tháng 4-2016

Chi ngân sách Nhà nước địa phương tháng 4-2016

Lũy kế Thực hiện
3 tháng
(Triệu đồng)

Ước tính tháng 4 (Triệu đồng)

Lũy kế thực hiện 4 tháng (Triệu đồng)

Ước tính 4 tháng
 so với dự
 toán HĐND năm (%)

Ước tính 4 tháng so với
cùng kỳ năm
trước (%)

Tổng chi Ngân sách

2,889,868

1,058,583

3,948,451

21.9

92.8

A. Tổng chi NSĐP

2,425,025

903,550

3,328,575

21.5

94.5

Trong đó

I. Tổng chi ĐT XDCB

      489,115

     280,000

769,115

       11.59

     112.71

II. Chi thường xuyên

   1,836,095

603,005

2,439,100

30.1

89.1

Tr.đó:

1. Chi sự nghiệp kinh tế

254,829

81,735

336,564

31.3

2. Chi sự nghiệp văn xã

1,209,905

398,309

1,608,214

32.8

3. Chi quản lý hành chính

306,757

102,024

408,781

31.9

4. Chi khác

10,595

3,408

14,003

32.1


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 190
  • Trong tuần: 4586
  • Tất cả: 3176686