Chi ngân sách Nhà nước tháng 3-2016

Chi ngân sách Nhà nước tháng 3-2016

 

 

 

 

 

 

 

Ước tính tháng 3 (Triệu đồng)

Lũy kế thực hiện 3 tháng (Triệu đồng)

Ước tính 3 tháng
 so với dự
 toán HĐND năm (%)

Ước tính 3 tháng so với
cùng kỳ năm
trước (%)

Tổng chi Ngân sách

835,005

2,434,876

13.5

80.1

A. Tổng chi NSĐP

677,400

1,970,033

12.7

80.1

Trong đó

I. Tổng chi ĐT XDCB

              50,000

70,000

              1.05

          24.1

II. Chi thường xuyên

606,690

1,836,095

22.7

          92.1

Tr.đó:

1. Chi sự nghiệp kinh tế

82,428

254,829

23.7

2. Chi sự nghiệp văn xã

400,998

1,209,905

24.7

3. Chi quản lý hành chính

102,245

306,757

23.9

4. Chi khác

3,490

10,595

24.3


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 142
  • Trong tuần: 4538
  • Tất cả: 3176638