Chi ngân sách Nhà nước địa phương tháng 2 - 2016

Chi ngân sách Nhà nước địa phương tháng 2 - 2016

 

 

 

 

 

 

 

Ước tính tháng 02 (Triệu đồng)

Lũy kế thực hiện 02 tháng (Triệu đồng)

Ước tính 02 tháng so với dự toán HĐND năm (%)

Ước tính 02 tháng so với
cùng kỳ năm
trước (%)

Tổng chi Ngân sách

832,458

1,649,612

9.1

90.2

A. Tổng chi NSĐP

674,853

1,336,776

8.6

84.8

Trong đó

I. Tổng chi ĐT XDCB

         45,000

65,000

                          0.98

        37.14

II. Chi thường xuyên

609,595

1,228,800

15.2

90.2

Tr.đó:

1. Chi sự nghiệp kinh tế

84,317

172,622

16.1

2. Chi sự nghiệp văn xã

402,014

807,781

16.5

3. Chi quản lý hành chính

102,245

205,791

16.1

4. Chi khác

3,490

7,072

16.2

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 255
  • Trong tuần: 4651
  • Tất cả: 3176751