Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 2-2016

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 2-2016

 

 

Ước tính tháng 02 (Triệu đồng)

Lũy kế thực hiện 02 tháng (Triệu đồng)

Ước tính 02 tháng so với dự
 toán HĐND năm (%)

Ước tính 02 tháng so với
cùng kỳ năm
trước (%)

Tổng thu

4,343,230

  9,450,691

15.0

119.4

Trong đó

I. Thu nội địa

930,000

2,668,190

17.1

141.2

1. Thu nội địa tính cân đối

900,000

2,586,579

17.4

142.8

1.1 Thu từ DNNN trung ương

164,515

373,934

19.2

115.1

1.2 Thu từ DNNN địa phương

82,016

199,617

20.2

154.3

1.3 Thu từ DN có vốn ĐTNN

110,857

477,291

20.1

135.3

1.4 Thuế ngoài quốc doanh

188,000

623,296

23.2

129.3

1.5 Thuế thu nhập cá nhân

74,000

193,104

22.2

124.5

1.6 Thu tiền sử dụng đất

42,020

91,686

4.0

173.7

1.7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1,038

3,621

5.6

143.1

1.8 Tiền thuê mặt đất mặt nước

19,522

52,379

15.0

221.9

1.9 Thuế bảo vệ môi trường

127,200

292,606

17.5

530.4

1.10 Lệ phí trước bạ

42,000

166,506

28.2

113.4

1.11 Thu phí và lệ phí tính cân đối

24,332

60,574

16.4

129.1

1.12 Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

500

965

1.0

1.13 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

2,000

2,000

3.4

70.7

1.14 Thu khác ngân sách (tính cân đối)

22,000

49,000

10.5

160.7

II. Thuế Hải quan

3,200,500

6,339,015

14.7

111.7


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 239
  • Trong tuần: 4635
  • Tất cả: 3176735