Sở Xây dựng
 

Địa chỉ: Số 32 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng

Số điện thoại thường trực: 031.3842088

Fax: 031.3823167

Hộp thư cơ quan: soxd@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_soxd@haiphong.gov.vn

1. Lãnh đạo Sở

- Giám đốc: Đỗ Trọng Đạt

ĐT: 031.3822801

- Phó Giám đốc: Võ Quốc Thái

ĐT: 031.3810399

- Phó Giám đốc: Vũ Duy

ĐT: 031.3842090

Email: vuduy@haiphong.gov.vn

- Phó Giám đốc: Vũ Hữu Thành

ĐT: 3842089

2. Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị

ĐT: 031.3810138

3. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

ĐT: 031.3822354

4. Phòng Kinh tế xây dựng

ĐT: 031.3841179

5. Phòng Giám định kỹ thuật

ĐT: 031.3841804

6. Phòng Quản lý quy hoạch

ĐT: 031.3747990

7. Phòng Quản lý và phát triển nhà

ĐT: 031.3842886

8. Văn phòng Sở

ĐT: 031.3842088

9. Thanh tra Sở

ĐT: 031.3810820


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 429
  • Trong tuần: 3697
  • Tất cả: 3126113