Thẩm tra cấp GCN đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

Thẩm tra cấp GCN đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tục

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ

Trình tự thực hiện

* Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức:

- Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nhà đầu tư hoặc người được uỷ quyền gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng;

- Nhà đầu tư nhận kết quả.

* Các bước thực hiện đối với cơ quan nhà nước:

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh theo quy định, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng giải quyết hồ sơ; gửi hồ sơ đến các sở, ngành có liên quan để lấy ý kiến; tổng hợp, trình UBND thành phố Hải Phòng.

Cách thức thực hiện

* Gửi hồ sơ: trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (trong trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng), hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

* Nhận kết quả: trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (trong trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng).

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, đối với bộ hồ sơ gốc bao gồm:

- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bản gốc, Theo Mẫu)

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của Nhà đầu tư: Chứng thực bản sao từ bản chính Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức (lưu ý: đối với các tài liệu của của tổ chức nước ngoài thì các văn bản trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự); Chứng thực bản sao từ bản chính hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt, có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật);

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (bản sao  báo cáo tài chính 2 năm gần nhất; hoặc bản chính giấy tờ có giá trị khác chứng minh về năng lực tài chính,…);

- Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư và sơ đồ bố trí mặt bằng tổng thể của nhà máy dự kiến; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất (nếu có); giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường... (bản gốc, có dấu và chữ ký người đại diện theo pháp luật của công ty);

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (bản gốc);

- Quyết định bằng văn bản và Biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông/chủ sở hữu Công ty về quyết định đầu tư và cam kết góp vốn (bản gốc);

- Văn bản của UBND thành phố về việc giới thiệu địa điểm thực hiện dự án đầu tư (Thông báo chấp thuận chủ trương của UBND thành phố, bản sao);

- Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đối với trường hợp thuê đất để thực hiện dự án, bản chính);

- Tài liệu về khu đất hoặc nhà xưởng dự kiến thuê dành cho dự án:

+ Trường hợp nhà đầu tư thuê đất: Trích lục bản đồ địa chính khu đất và thoả thuận với chính quyền địa phương về vị trí, địa điểm và diện tích khu đất dự kiến dành cho dự án đầu tư (bản chính);

+ Trường hợp nhà đầu tư đi thuê xưởng:  sơ đồ vị trí dự kiến triển khai thực hiện dự án trong mặt bằng quy hoạch tổng thể của đơn vị cho thuê nhà xưởng (bản sao); hợp đồng thuê nhà xưởng giữa chủ đầu tư với đơn vị có nhà xưởng cho thuê (bản chính).

- Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh, ngoài các tài liệu trên còn kèm theo bản gốc các tài liệu sau:

+ Điều lệ doanh nghiệp (trừ trường hợp thành lập chi nhánh);

+ Danh sách thành viên (đối với trường hợp thành lập công ty TNHH có 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần);

+ Hợp đồng liên doanh (đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài);

* Số lượng hồ sơ: 10 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.

Thời hạn giải quyết

28 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quancó thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan phối hợp: các sở, ngành có liên quan.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Báo cáo Thẩm tra về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1 hoặc Phụ lục I-3 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý

 

- Luật Đầu tư năm 2005; Luật Doanh nghiệp 2005;

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006;

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010, Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013;

- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 346
  • Trong tuần: 4524
  • Tất cả: 3010078