Đề nghị cấp lại GCN đăng ký kinh doanh do mất, cháy, ... đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy, ... đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Trình tự thực hiện

* Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức):

- Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng;

- Người đại diện theo pháp luật hoặc người được  ủy quyền của doanh nghiệp nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư  thành phố Hải Phòng.

* Các bước thực hiện đối với cơ quan nhà nước:

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn doanh nghiệp hoàn chỉnh theo quy định; nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải phòng giải quyết hồ sơ.

Cách thức thực hiện

* Gửi hồ sơ: trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (trong trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải phòng); hoặc qua Internet; hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

* Nhận kết quả: trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (trong trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng).

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp này chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và  đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

* Cơ quan phối hợp: không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Lệ phí

Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Doanh nghiệp nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (khoản 5 Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2005).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

* Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

* Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010;

* Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010;

* Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

* Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính.Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 390
  • Trong tuần: 4568
  • Tất cả: 3010122