Quy hoạch chi tiết Thị trấn Núi Đèo huyện Thuỷ Nguyên tới năm 2020
 Quyết định số 2034/QĐ-UB ngày 29/8/2001 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Thị trấn Núi Đèo huyện Thuỷ Nguyên - Thành phố Hải Phòng tới năm 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân.

- Căn cứ Thông báo số 50/TB-TU ngày 06 tháng 8 năm 2001 của Ban Thường vụ Thành uỷ thông qua phương án Quy hoạch chi tiết 05 thị trấn huyện lỵ Thuỷ Nguyên, Kiến Thuỵ, Vĩnh Bảo, An Lão, Tiên Lãng, các khu đô thị mới phường Sở Dầu, đường 353 (Hải Phòng - Đồ Sơn), đường Hồ Sen Cầu Rào II và tuyến Kênh An Kim Hải.

- Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 111/XD ngày 23 tháng 8 năm 2001.

- Xét Đồ án Quy hoạch chi tiết Thị trấn Núi Đèo do Viện Quy hoạch Hải Phòng lập.

- Xét Tờ trình số 356/QH ngày 22/ 8/ 2001 của Viện Quy hoạch Hải Phòng và UBND huyện Thuỷ Nguyên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Thị trấn Núi Đèo với nội dung sau:

1/ Tính chất, chức năng, nhiệm vụ của thị trấn:

Là trung tâm hành chính, văn hoá, thương mại, dịch vụ du lịch nghỉ ngơi, an ninh quốc phòng của huyện, là đô thị vệ tinh cửa ngõ phía Bắc của Thành phố Hải Phòng.

2/ Quy mô thị trấn:

- Dân số : 20.000 người.

- Diện tích : 260 ha.

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính:

+ Đất ở : 55 m2/ người.

+ Cấp nước : 150 lít/ người/ ngày đêm.

+ Cấp điện : 330 w/ người.

3/ Phân khu chức năng:

Theo phương án chọn của Đồ án cơ cấu, cải tạo nâng cấp các công trình hiện có cho phù hợp yêu cầu sử dụng và mỹ quan đô thị.

- Khu trung tâm huyện lỵ (như hiện nay) với quy mô 12 ha.

- Khu ở gồm 04 đơn vị với quy mô từ 3.000 >> 4.000 dân.

4/ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Giao thông:

+ Đường đối ngoại: Đường 10.

+ Đường nội thị: >> Tuyến 1: Ngã tư Trịnh Xá đi Phà Rừng.

>> Tuyến 2: Ngã ba Núi Đèo đi Hải Phòng.

>> Tuyến 3: Cầu Bính mới đi phía Đông về Cầu Giá.

+ Các tuyến đường nội thị khác theo quy định như đô thị loại 5.

- Cấp nước: Xây dựng một nhà máy nước nhỏ với công suất 5.000 m3/ ngày đêm (nguồn nước lấy từ sông Trịnh).

- Thoát nước: Hệ thống cống kín kết hợp với mương hở, hướng thoát nước mưa và nước bẩn đi riêng, thoát ra đầm 8 xã. Trong tương lai sẽ xây dựng trạm xử lý.

5/ Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (theo đơn giá hiện hành):

Tổng số: 263,000 Tỷ đồng

Trong đó:

- Giao thông 98,000 Tỷ đồng

- Cấp nước 12,500 Tỷ đồng

- Thoát nước mưa 15,000 Tỷ đồng

- Cấp điện 7,300 Tỷ đồng

- Chuẩn bị mặt bằng hạ tầng kỹ thuật 117,000 Tỷ đồng

- Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường 13,200 Tỷ đồng

Điều II:

- Uỷ ban Nhân dân huyện Thuỷ Nguyên có trách nhiệm thực hiện các nội dung đã ghi trong Điều I, căn cứ vào quy hoạch được duyệt tiến hành lập kế hoạch quản lý quy hoạch và triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

- Sở Xây dựng kết hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Thuỷ Nguyên tổ chức công bố công khai quy hoạch được duyệt.

- Trong quá trình thực hiện nếu cần phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, Uỷ ban nhân dân huyện Thuỷ Nguyên có trách nhiệm báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố để điều chỉnh bổ sung kịp thời.

Điều III:

Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính vật giá, Địa chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện trưởng Viện Quy hoạch, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thuỷ Nguyên và Thủ trưởng các ngành, cấp có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 210
  • Trong tuần: 4606
  • Tất cả: 3176706