Quy hoạch huyện An Lão


Quyết định số 2031/QĐ-UB ngày 29/8/2001 về việc phê duyệt Quy hoạch chitiết thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng tới năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG:

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

- Căn cứ Quyết định số 04/2001/QĐ-TTg ngày 10/01/2001 của Thủ tướngChính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố HảiPhòng đến năm 2020;

- Căn cứ Thông báo số 50/TB-TU ngày 06 tháng 8 năm 2001 của Ban Thường vụThành ủy thông qua phương án Quy hoạch chi tiết 05 thị trấn huyện lỵ ThủyNguyên, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo, An Lão, Tiên Lãng, các khu đô thị mới phường Sở Dầu,đường 353 (Hải Phòng - Đồ Sơn), đường Hồ Sen - Cầu Rào II và tuyến kênh An KimHải;

- Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 110/XD ngày 23 tháng 8 năm2001;

- Xét Tờ trình số 354/QH ngày 20/8/2001 của Viện Quy hoạch Hải Phòng và Ủyban nhân dân huyện An Lão; Đồ án Quy hoạch chi tiết thị trấn An Lão do Viện Quyhoạch Hải Phòng lập;

 QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết thị trấn An Lão với nội dung sau:

    1. Tính chất, chức năng, nhiệmvụ của thị trấn:

Là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, thương mại, du lịch nghỉngơi, an ninh quốc phòng của huyện, là đô thị vệ tinh của Thành phố Hải Phòng.

   2. Quy mô thị trấn:

    - Dân số            :           15.000 người

    - Diện tích  :     185 ha

    - Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuậtchính:

        + Đất ở :           65 m2/người

        + Cấp nước:     150 lít/người/ngày đêm

        + Cấp điện  :    230 W/người

   3. Phân khu chức năng:

    Theo phương án chọn (phương án2) của Đồ án cơ cấu, cải tạo nâng cấp các công trình hiện có cho phù hợp yêu cầusử dụng và mỹ quan đô  thị.

- Khu văn hóa, thể thao bố trí phía Tây sông Đa Độ (trên khu đất của Tiểukhu IV).

- Khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dự kiến tập trung ở phía Bắc đường10 mới phía Nam Cầu Vàng 2 với quy mô 20,4ha. Việc bố trí các cơ sở sản xuất phảiphù hợp với nhu cầu địa phương tránh ô nhiễm môi trường.

   4. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Giao thông:

            + Đường đối ngoại: Đường10 mới.

            + Đường 10 cũ là đườngphố chính của thị trấn.

            + Các tuyến đường nộithị khác theo quy định như đô thị loại 5.

- Cấp nước: Trước mắt dùng hệ thống giếng khoan, lâu dài xây dựng mộtnhà máy nước nhỏ với công suất 5.000 m3/ngày đêm.

- Thoát nước: Hệ thống cống kín kết hợp với mương hở, thoát nước mưa vànước bẩn đi riêng thoát ra sông Văn Úc sau khi đã được xử lý qua trạm.

   5. Khái toán kinh phí đầu tưxây dựng hạ tầng kỹ thuật (theo đơn giá hiện hành):

Tổng số:                                                                    126,100 Tỷ đồng

Trong đó:

            - Giao thông                                                      48,000 Tỷ đồng

            - Cấp nước                                                      13,500 Tỷ đồng

            - Thoát nước                                                    11,300 Tỷ đồng

            - Cấp điện                                                          4,800 Tỷđồng

            - Chuẩn bị mặt bằng hạtầng kỹ thuật                  35,000 Tỷđồng

            - Thoát nước bẩn và vệsinh môi trường              13,500 Tỷ đồng

Điều II:

- Ủy ban Nhân dân huyện An Lão có trách nhiệm thực hiện các nội dung đãghi trong Điều I, căn cứ vào quy hoạch được duyệt tiến hành lập kế hoạch quảnlý quy hoạch và triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng quy định hiện hànhvề quản lý đầu tư và xây dựng.

- Sở Xây dựng kết hợp với Ủy ban Nhân dân huyện An Lão tổ chức công bốcông khai quy hoạch được duyệt.

- Trong quá trình thực hiện nếu cần điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, Ủyban nhân dân huyện An Lão có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố đểđiều chỉnh bổ sung kịp thời.

Điều III:

- Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở:Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính vật giá, Giao thông công chính, Địachính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Viện trưởng Viện Quy hoạch, Chủ tịchỦy ban nhân dân huyện An Lão và Thủ trưởng các ngành, cấp có liên quan căn cứquyết định thi hành.

- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


1 2 3 4 5 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 159
  • Trong tuần: 4555
  • Tất cả: 3176655