Quy hoạch Cát Bà

Quyết định số 704/QĐ-UB ngày 03/4/2002 về việc phê duyệt quy hoạch chitiết thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng đến năm 2020

 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢIPHÒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Quyết định số 04/2001/QĐ-TTg ngày 10/01/2001 của Thủ tướngChính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố HảiPhòng đến năm 2020;

- Căn cứ Thông báo số 87 /TB-TU ngày 25/01/2002 của Ban Thường vụ Thành ủyvề các quy hoạch chung, chi tiết thị xã Đồ Sơn, huyện Cát Hải và thị trấn CátBà;

- Căn cứ ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2272 /BXD-KTQHngày 19/12/2001 và của Tổng cục Du lịch tại văn bản số 1209 /TCDL-KHĐT ngày13/12/2001;

- Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 39 /XD ngày 22/3/2002;

- Xét Tờ trình số 138 /QH ngày 20/3/2002 của Viện Quy hoạch và Uỷ bannhân dân huyện Cát Hải, đồ án quy hoạch chi tiết thị trấn Cát Bà do Viện Quy hoạchHải Phòng lập;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Phê duyệt quy hoạch chi tiết thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, vớicác nội dung sau:

1- Tính chất:

- Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Cát Hải.

- Là đô thị vệ tinh của thành phố Hải Phòng.

- Có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng.

2- Quy mô thị trấn:

- Quy mô dân số:

+ Hiện tại:                             7.454 người.

+ Dự kiến đến năm 2010:       9.800 người.

+ Dự kiến đến năm 2020:     14.400 người.

- Quy mô đất đai:

+ Hiện có:                           125,5 ha, đạt 168 m2/người.

+ Dự kiến đến năm 2010:      162,0 ha, đạt 165 m2/người.

+ Dự kiến đến năm 2020:      245ha, đạt 170 m2/người.

3- Phân khu chức năng:

Tổ chức cơ cấu quy hoạch gồm 08 khu chức năng chính:

- Khu sinh thái miệt vườn Áng Sỏi.

- Khu ở, nhà nghỉ và Trung tâm Dịch vụ du lịch Cái Giá Tây.

- Khu trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, hành chính thị trấn và cáckhu ở mới tại Cái Giá Đông.

- Khu trung tâm hành chính, chính trị, thương mại dịch vụ và các khu ở củathị trấn Cát Bà hiện nay.

- Khu cảng khách du lịch Bến Bèo.

- Khu làng chài và Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá tại xã Trân Châu.

- Khu cảng du lịch, nhà nghỉ và dịch vụ du lịch tại Núi Một - phố Hàn.

- Khu vui chơi giải trí, thể thao nước, bãi tắm Cát Cò.

4- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Hệ thống giao thông đường bộ chính của thị trấn gồm:

+ Tuyến chính là đường xuyên đảo, gồm:

* Từ thị trấn qua Áng Sỏi đi bến Gia Luận.

* Từ thị trấn qua Áng Sỏi đi Cái Viềng (Phù Long).

+ Tuyến thị trấn đi bến Bèo.

+ Tuyến phố Hàn đi bãi tắm Cát Cò.

- Bến cảng:

+ Cảng du lịch phố Hàn.

+ Bến Bèo.

- Cao độ nền xây dựng +4,5 m (cao độ Hải Phòng).

- Hệ thống thoát nước mưa và nước bẩn đi riêng, nước bẩn phải xử lý trướckhi thải ra biển.

- Cấp nước sạch:

+ Trước mắt dùng hệ thống nước ngầm hiện có.

+ Tương lai kết hợp sử dụng cả nước ngầm và nước mặt.

- Cấp điện:

+ Giai đoạn từ 2001 - 2010 sử dụng đường dây 35 KV xuyên đảo hiện có.

+ Giai đoạn sau năm 2010 cải tạo, nâng cấp đường 35 KV lên 110 KV hoặc đầutư xây dựng thêm 01 đường 35 KV.

Điều II:

- Uỷ ban nhân dân huyện Cát Hải có trách nhiệm thực hiện các nội dungghi tại điều I. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, lập kế hoạch quản lý quy hoạchvà triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng quy định hiệnhành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

- Giao Sở Xây dựng phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Cát Hải tổ chứccông bố công khai quy hoạch được duyệt, cắm mốc giới quản lý.

- Trong quá trình thực hiện nếu cần phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạchđã duyệt, Uỷ ban nhân dân huyện Cát Hải có trách nhiệm báo cáo Uỷ ban nhân dânthành phố để điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Điều III:

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thànhphố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Địachính - Nhà đất, Giao thông công chính, Du lịch, Khoa học - Công nghệ và Môitrường, Viện trưởng Viện Quy hoạch, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Cát Hải vàThủ trưởng các ngành, các cấp có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.


1 2 3 4 5 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 233
  • Trong tuần: 4629
  • Tất cả: 3176729