Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ giải pháp quý IV năm 2010
 

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 142 /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                      Hải Phòng, ngày 8 tháng 10 năm 2010

BÁO CÁO
Tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng, nhiệm vụ và giải pháp quý IV năm 2010

I. Tình hình kinh tế - xã hội ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2010

1. Về kinh tế

Dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2010 ước tăng 10,5% so với cùng kỳ đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch tăng 10% trở lên), trong đó nhóm ngành nông - lâm - thuỷ sản tăng 4,5% đạt kế hoạch (kế hoạch tăng 4,3 - 4,5%); nhóm ngành dịch vụ tăng 12,23% vượt kế hoạch (kế hoạch tăng 10,7 - 11%); nhóm ngành công nghiệp - xây dựng tăng 9,99% chưa đạt kế hoạch (kế hoạch tăng 10,4 - 11,2%).

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 9 ước tăng 12,8%; 9 tháng đầu năm ước tăng 13% so với cùng kỳ, đạt 70,3% kế hoạch năm, trong đó: khu vực kinh tế nhà nước tăng 5,1%, bằng 70,6% kế hoạch; khu vực ngoài nhà nước tăng 11,6% và bằng 66,1% kế hoạch, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 17,5% so với cùng kỳ và bằng 73,4% kế hoạch. Một số ngành có tốc độ tăng trưởng khá như: cao su và plastic, xi măng, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, máy móc thiết bị điện, giày dép; một số ngành giảm như: sản xuất kim loại, sản xuất sản phẩm từ kim loại, ngành đóng tàu do tiếp tục gặp khó khăn về tài chính và thị trường tiêu thụ nên giá trị sản xuất vẫn giảm so với cùng kỳ; tổ máy số 1 nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng hiện đang ngừng hoạt động để xử lý sự cố nên đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng chung của toàn ngành. Tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng đã hòa thành công lưới điện quốc gia.

Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng các loại cây cả năm là 109,9 nghìn ha đạt 100,86% kế hoạch, bằng 99,7% so với cùng kỳ, năng suất lúa cả năm ước đạt 59 tạ/ha, bằng 99,5% so với cùng kỳ. Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Chăn nuôi: tổng đàn gia cầm tăng 7,64%, đàn lợn tăng 0,96%, đàn trâu giảm 0,7%, đàn bò giảm 0,6% so cùng kỳ. Khống chế thành công dịch tai xanh ở lợn, ngày 2/7/2010 đã công bố hết dịch trên địa bàn thành phố. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.887,5 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ và bằng 66,7% kế hoạch năm. Về sản xuất thuỷ sản: tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản 9 tháng ước đạt 71.093 tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ bằng 79% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất ngành thủy sản ước đạt 822,7 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ bằng 80,5% kế hoạch năm; trong đó giá trị khai thác ước 339,5 tỷ đồng, tăng 8,3% bằng 80,3% kế hoạch năm; giá trị nuôi trồng và dịch vụ ước 483,2 tỷ đồng, tăng 8,4%, bằng 80,7% kế hoạch năm. Lâm nghiệp: Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước 17 tỷ đồng, bằng 72,3% kế hoạch năm. Công tác phòng chống lụt bão: đã tổ chức tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010; hoàn thành công tác đánh giá chất lượng công trình đê điều trước mùa mưa bão, lũ. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống cơn bão số 1 nên không xảy ra thiệt hại về người và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước tăng 29,2%; 9 tháng ước tăng 26,2% so với cùng kỳ và bằng 76,3% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 so với tháng trước tăng 0,73% và so cùng tháng năm trước tăng 9,19%; chỉ số giá tiêu dùng trong 9 tháng đầu năm 2010 bình quân tăng 9,08%/tháng so với cùng kỳ năm 2009. Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố tháng 9 ước tăng 18,8%; 9 tháng ước tăng 18,1% so với cùng kỳ, bằng 72,8% kế hoạch năm, hàng xuất khẩu chủ yếu là giày dép, dệt may, dây điện và cáp điện. Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 9 ước tăng 27,5%; 9 tháng ước tăng 20,9% so với cùng kỳ và bằng 74,3% kế hoạch năm.

Sản lượng hàng hóa qua cảng trên địa bàn thành phố tháng 9 ước tăng 6,7%; 9 tháng ước tăng 9,2% so với cùng kỳ và bằng 74,8% kế hoạch năm. Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 9 ước tăng 13,7% về tấn và tăng 19,4% về tấn km; 9 tháng ước tăng 18,1% về tấn và tăng 16,5% về tấn km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách tháng 9 ước tăng 4,4% về người và giảm 5% về người km; 9 tháng ước tăng 4,7% về người và tăng 1% về người km so với cùng kỳ. Bưu chính viễn thông: số thuê bao điện thoại phát triển mới trong 9 tháng ước đạt 550.000 thuê bao, thuê bao Internet ước tăng thêm 11.130 thuê bao; tiến hành lắp đặt 314 trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.

Tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng tháng 9 ước tăng 3,5%, trong đó khách quốc tế tăng 10,5%; 9 tháng ước tăng 3,7% và bằng 77,9% kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế tăng 1,3% so cùng kỳ và bằng 66,3% kế hoạch năm. Doanh thu khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ 9 tháng ước tăng 46,7% so với cùng kỳ. Triển khai thực hiện công tác điều tra, rà soát, thống kê tổng thể nguồn tài nguyên và các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải. Triển khai thực hiện tổng điều tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch trên địa bàn thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển du lịch, xây dựng các chương trình tuyến tham quan, các chương trình quảng bá và giới thiệu hình ảnh Hải Phòng đến bạn bè quốc tế.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước 27.439,5 tỷ đồng tăng 33,6% so với cùng kỳ đạt 93,5% kế hoạch năm, trong đó: thu nội địa 4.418,1ỷ đồng, tăng 38%; thu Hải quan 23.021,4 tỷ đồng, tăng 32,8%. Chi ngân sách địa phương 9 tháng ước 4.054,8 tỷ đồng tăng 19,2% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản tăng 20,1%, chi thường xuyên tăng 18,9%.

Tín dụng: Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 9 ước đạt 43,5 nghìn tỷ đồng tăng 20,9%; tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 9 ước 49,5 nghìn tỷ đồng tăng 17,2% so với cùng kỳ.

Đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng ước tăng 20,2% so với cùng kỳ và bằng 67,7% kế hoạch năm. Một số công trình được tập trung đẩy nhanh tiến độ như: dự án cầu Khuể, dự án nút giao thông Quán Trữ, dự án cầu Rào 2, đường 356 đoạn 2A từ ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ, dự án xây dựng Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc và các dự án của trường Đại học Hải Phòng; một số dự án tiến độ thực hiện còn chậm như: dự án trường THPT năng khiếu Trần Phú, dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, dự án xây dựng hệ cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đầu tư trực tiếp nước ngoài: 9 tháng đầu năm có 12 dự án được cấp mới với tổng mức đầu tư 45,139 triệu USD; 10 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn tăng 28,542 triệu USD, tổng số vốn thu hút trên địa bàn thành phố đạt 73,681 triệu USD tăng 0,6% so với cùng kỳ 2009. Thẩm định dự án đầu tư: 9 tháng đầu năm đã phê duyệt 44 dự án đầu tư mới với tổng mức đầu tư là 1.973,1 tỷ đồng; 23 dự án điều chỉnh vốn với tổng mức vốn đầu tư tăng 593,4 tỷ đồng. Đăng kí kinh doanh: trong tháng cấp đăng ký thành lập mới cho 278 doanh nghiệp, 24 chi nhánh, văn phòng đại diện; 9 tháng đầu năm cấp đăng ký thành lập mới 2.515 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 10.666,1 tỷ đồng, giảm 3,79% về số doanh nghiệp và tăng 54,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ, cấp đăng ký thành lập 211 chi nhánh và văn phòng đại diện. Công tác hậu kiểm doanh nghiệp: 9 tháng đã làm thủ tục giải thể cho 55 doanh nghiệp và 40 Chi nhánh, Văn phòng đại diện theo trình tự của Luật Doanh nghiệp 2005. Tính đến hết tháng 9/2010 đã có 516 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do vi phạm Luật doanh nghiệp 2005.

Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị: Hoàn thành đề án quy hoạch vị trí xây dựng Cảng hàng không quốc tế tại huyện Tiên Lãng. Thông qua đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Bắc sông Cấm. Thành lập Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố; lập kế hoạch phát triển nhà, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố đến năm 2025. Trong tháng 9 đã cấp chứng chỉ quy hoạch cho 14 hồ sơ khối cơ quan, cấp giấy phép xây dựng cho 15 hồ sơ. Triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn ở nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 - 2020. Triển khai nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo hỗ trợ hộ nghèo khu vực nông thôn về nhà ở theo quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức thẩm định 288 hồ sơ bán nhà ở theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở. Xây dựng Đề án điều chỉnh mức thu phí sử dụng vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông, phí trông giữ xe ô tô, xe đạp, xe máy trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện các công tác thông tin, tuyên truyền, thanh, kiểm tra an toàn giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn.

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường: Triển khai rà soát, thu hồi diện tích đất 10% của các dự án phát triển nhà theo kế hoạch; trong tháng 9 đã thông báo thu hồi 70 ha đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ việc giao đất, cho thuê đất đối với 9 dự án đầu tư. Thẩm định bản đồ địa chính trích đo để phục vụ cho việc giao đất, thuê đất, thu hồi đất đối với 22 dự án. Cấp 1.782 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân. Tổ chức triển khai việc kiểm tra bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010; thẩm định đề cương phương án kỹ thuật dự án quai đê lấn biển huyện Tiên Lãng. Thực hiện quan trắc chất lượng không khí xung quanh thành phố, quan trắc chất lượng nước mặt của các nguồn nước ngọt cung cấp cho sinh hoạt của thành phố, quan trắc chất lượng nước mặt tại một số hồ điều hòa, kênh và cửa xả của thành phố. Hoàn thiện Đề án quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thành phố Hải Phòng đến năm 2020, đề cương xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Hải Phòng đến năm 2025; tiếp tục hoàn thiện nội dung Đề án quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

2. Các lĩnh vực Văn hoá - Xã hội:

Công tác giáo dục và đào tạo: Tổ chức hội nghị Tổng kết năm học 2009-2010, triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011; thành phố có 5 trường trong tốp 200 trường THPT trên toàn quốc có điểm thi đại học cao nhất năm 2010. Tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm học 2009 – 2010 với 55 học sinh, sinh viên trong đó có 7 học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; 5 học sinh đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2010. Tổ chức khai giảng năm học mới 2010-2011 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Kiểm tra chuyên môn đầu năm học các trường THPT ngoài công lập; kiêm tra nền nếp đầu năm học các trường tiểu học thuộc quận Ngô Quyền, Hồng Bàng và huyện Cát Hải.

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, dân số, gia đình và trẻ em: Triển khai tốt công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người có thẻ bảo hiểm y tế và các đối tượng thuộc diện chính sách. Tổ chức và triển khai thành công tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 1816/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc luân phiên cán bộ từ tuyến trên về công tác tại tuyến dưới, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn cho tuyến cơ sở và bước đầu hạn chế tình trạng quá tải bệnh viện ở tuyến trên. Xây dựng Đề án phát triển ngành dược Hải Phòng 2010-2015; tăng cường kiểm tra, giám sát thuốc tại các bệnh viện. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chiến dịch đợt I, II về truyền thông và lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình năm 2010.

Công tác văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao: Tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố trong 9 tháng đầu năm. Triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng lần thứ nhất hưởng ứng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các điểm văn hóa, dịch vụ văn hóa; qua thanh tra, kiểm tra đã thu giữ 15.932 đĩa các loại không rõ nguồn gốc, đình chỉ hoạt động của 8 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép, xử phạt hành chính 75 triệu đồng, xử phạt cảnh cáo đối với 82 trường hợp vi phạm. Thể dục - thể thao: tổ chức thành công Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ VI và 18 môn thi đấu trong chương trình Đại hội. Tham gia thi đấu 56 giải thể thao quốc gia và quốc tế, đoàn vận động viên Hải Phòng đã giành được 280 huy chương các loại trong đó có 91 huy chương Vàng, phá và lập 6 kỷ lục quốc gia. Đội bóng đá chuyên nghiệp Xi măng Hải Phòng đạt danh hiệu Á quân tại giải Bóng đá Vô địch quốc gia 2010.

Công tác thông tin và truyền thông: Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015. Khai trương và đưa vào hoạt động chính thức hệ thống cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống hội nghị truyền hình thành phố. Hoàn thành và đưa vào khai thác Mạng truyền số liệu chuyên dùng các cơ quan Đảng và Nhà nước thành phố. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động chào mừng 5 năm ngày giải phóng Hải Phòng, Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và các ngày lễ lớn trong năm. Tăng cường công tác quản lý hoạt động của các đại lý, điểm truy nhập internet công cộng, trong đó đặc biệt tăng cường công tác quản lý trò chơi trực tuyến.

Công tác lao động thương binh và xã hội: Trong tháng 9 ước giải quyết việc làm cho 5.800 lượt người lao động; 9 tháng ước giải quyết việc làm cho 35.600 lượt người lao động đạt 75,7% kế hoạch năm. Tổ chức thành công “Tuần lễ quốc gia về an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ” lần thứ 12; triển khai chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động năm 2010. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết nguyên đán, kỷ niệm 55 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, 63 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ với tổng số tiền 43,9 tỷ đồng. Triển khai điểm Đề án thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2010 tại 2 huyện An Dương và Vĩnh Bảo. Thực hiện kế hoạch dạy nghề cho lao động nghèo năm 2010 tại 3 trường nghề, 3 Trung tâm dạy nghề và 13 đơn vị, quận, huyện với tổng kinh phí 4 tỷ đồng. Tiến hành thanh tra việc thực hiện Bộ Luật lao động tại 80 doanh nghiệp, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra tại 20 doanh nghiệp. Tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo trên địa bàn thành phố năm 2010. Tổ chức tổng kết Dự án phục hồi chức năng cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng năm 2009. Tiến hành tổ chức thu gom 535 đối tượng nghiện ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố đưa và Trung tâm Giáo dục lao động xã hội để giáo dục, chữa trị, phục hồi.

Bảo hiểm xã hội: Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc ước 1.074 tỷ đồng đạt 61,7% kế hoạch. Chi các chế độ bảo hiểm xã hội cho trên 1,09 triệu lượt người; chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trên 1,34 triệu lượt người. Xét duyệt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 69.085 hồ sơ. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Phát triển bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình tại Hải Phòng”. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên năm học 2009-2010, triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011.

Khoa học và công nghệ: Tổ chức tư vấn xét duyệt, đánh giá nghiệm thu, kiểm tra tiến độ thực hiện 83 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố. Thẩm định công nghệ 27 dự án đầu tư, thẩm định cấp phép X-quang y tế cho 8 cơ sở. Hỗ trợ kinh phí xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO cho 46 đơn vị, tổng số các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 9 là 386 đơn vị. Tổng kết thanh tra chuyên đề về an toàn bức xạ hạt nhân và đo lường tại các cơ sở bức xạ năm 2010; hoàn chỉnh kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ trên địa bàn thành phố. Tổ chức cho các đơn vị của thành phố tham gia Hội chợ Công nghệ và Thiết bị vùng đồng bằng sông Hồng 2010 tại Quảng Ninh.

3. Công tác nội chính

Công tác nội vụ và cải cách hành chính: Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2001-2010 (có 15/15 quận, huyện và 12 sở, ngành tổng kết hoặc có báo cáo tổng kết); Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ VII (làm điểm cho 27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Thành lập Ban chỉ đạo, Ban chuẩn bị dự án tuyến đê quai lấn biển huyện Tiên Lãng. Thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của 17 doanh nghiệp nhà nước. Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2010. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức bộ máy một số sở, ban, ngành và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất lần II nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. Công tác tôn giáo: hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tổ chức các sự kiện theo chương trình đã đăng ký từ đầu năm và giải quyết một số kiến nghị của một số tổ chức tôn giáo. Thành hội Phật giáo đã tổ chức Đại lễ Phật giáo chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo.

Công tác xây dựng chính quyền: Tiếp tục triển khai các công việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; hướng dẫn các huyện, quận, phường tổ chức sơ kết thí điểm năm 2009. Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết bước 1 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Tiếp tục triển khai các công việc thực hiện phương án kinh tế - kỹ thuật chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo các Nghị định của Chính phủ. Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ, bản đồ gốc ngoại nghiệp cấp xã. Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tại 5 quận, huyện. Tiếp tục triển khai Đề tài khoa học về đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; triển khai Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Công tác đối ngoại: Trong 9 tháng đầu năm thành phố đã đón tiếp 76 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc nhằm tìm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh, triển khai các dự án viện trợ nhân đạo, giao lưu văn hóa; cử 10 đoàn công tác đi làm việc tại nước ngoài, thúc đẩy quan hệ với các đối tác tiềm năng. Hỗ trợ tỉnh Sihanuc (Campuchia) xây dựng Đài phát thanh sóng FM và đào tạo 10 cán bộ nữ tại trường Đại học Hải Phòng. Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức Hội nghị phi tập trung Việt – Pháp lần thứ 8 tại Hải Phòng. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ về Hải Phòng đón kiều bào về nước, hoàn thành Đề án khảo sát người Hải Phòng ở nước ngoài. Tập trung xây dựng Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố. Trong 9 tháng đầu năm có 15 tổ chức phi chính phủ nước ngoài ký cam kết tài trợ với tổng trị giá gần 4,5 triệu USD.

Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội: Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động, mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 9; tập trung thực hiện kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tổ chức thành công diễn tập “phòng, chống gây rối, bạo loạn, xử lý tình huống, phát hiện bưu phẩm gửi lãnh đạo thành phố và vật thể nghi chứa chất nổ do đối tượng khủng bố cài đặt tại Trung tâm hội nghị thành phố”. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm truy bắt, vận động đối tượng truy nã – thi hành án ra đầu thú và đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người. Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004; hội thi Công an xã giỏi khu vực phía Bắc lần thứ II năm 2010. Thực hiện hiệu quả kế hoạch tháng an toàn giao thông và tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm từ 15/8 đến 31/10/2010. Trong 9 tháng đầu năm xảy ra 524 vụ phạm pháp hình sự giảm 32 vụ so với cùng kỳ năm 2009, điều tra khám phá 432 vụ, bắt 579 đối tượng, đạt tỷ lệ 82,4%; bắt giữ 242 vụ tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy; xảy ra 103 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 99 người, bị thương 49 người, tăng 4 vụ, số người chết không tăng giảm, tăng 4 người bị thương so với cùng kỳ.

Công tác quân sự địa phương: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt trong các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố trong 9 tháng đầu năm. Tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng Tết Nguyên đán và kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Chỉ đạo các cơ quan và đơn vị tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch; hoàn thành kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 65/NĐ-CP ngày 01/7/2002 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân. Tổ chức Lễ giao quân đợt 1, đợt 2 năm 2010 bảo đảm chỉ tiêu, đúng luật, an toàn. Thực hiện xét duyệt hồ sơ và theo dõi các đơn vị chi trả cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. Tổng kết 4 năm (2007-2010) thực hiện Đề án xóa nghèo cho hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố, giúp đỡ các hội viên ổn định cuộc sống, xây dựng quê hương. Bộ đội biên phòng: Tập trung triển khai các biện pháp công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, đấu tranh với hoạt động của các loại đối tượng, trọng tâm là công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng nước hiệu lực Bạch Long Vỹ và phòng chống buôn lậu khoáng sản. Kiểm tra an toàn hàng hải đối với các phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 7 phương tiện vi phạm. Trong tháng đã phát hiện 3 container rác thải phế liệu; bắt giữ, xử lý 32 vụ vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển và 6 vụ vận chuyển than. Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội biên phòng với các Quận, huyện ủy khu vực Biên giới biển thành phố về lãnh đạo, chỉ đạo đồn biên phòng thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng.

Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng: Thanh tra thành phố và thanh tra các quận, huyện, sở, ngành đã tiến hành 72 cuộc thanh tra, 1.250 cuộc kiểm tra; qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện các sai phạm về kinh tế, đề nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2,58 tỷ đồng. Đã tiếp 3.583 lượt công dân, nhận và xử lý 1.352 đơn thư các loại, trong đó có 428 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Tập trung rà soát, xem xét, giải quyết các vụ tồn đọng kéo dài theo Kế hoạch số 319/KH-TTCP ngày 20/02/2009 của Thanh tra Chính phủ. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị báo cáo và nộp bản lưu kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức thuộc diện phải kê khai trong năm 2009, đến nay có 94/103 đơn vị báo cáo tổng hợp kê khai minh bạch tài sản thu nhập năm 2009, đạt tỷ lệ 91,2%. Tiến hành 12 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại 48 Ủy ban nhân dân xã, phường.

II. Kết quả thực hiện chủ đề năm 2010 “Tăng cường bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội”

1. Về tăng cường bảo vệ môi trường

Triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn ở nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 - 2020. Thực hiện quan trắc chất lượng không khí xung quanh thành phố, quan trắc chất lượng nước mặt của các nguồn nước ngọt cung cấp cho sinh hoạt của thành phố, quan trắc chất lượng nước mặt tại một số hồ điều hòa, kênh và cửa xả của thành phố. Hoàn thiện Đề án quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thành phố Hải Phòng đến năm 2020, đề cương xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Hải Phòng đến năm 2025; tiếp tục hoàn thiện nội dung Đề án quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân về bảo vệ môi trường.

Thanh tra trách nhiệm quản lý về tài nguyên và môi trường tại 4 xã trên địa bàn thành phố; kiểm tra 7 tổ chức theo đơn kiến nghị của người dân về việc gây ô nhiễm môi trường của tổ chức doanh nghiệp. Triển khai xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại khu vực Vật Cách – Quán Toan. Triển khai Đề án xây dựng cơ chế chính sách đầu tư đổi mới công nghệ, dây chuyền sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố theo hướng sử dụng công nghệ thân thiện môi trường, phù hợp với hệ thống quản lý môi trường tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng mô hình điểm và tổ chức cuộc thi về hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường trong nhà trường.

2. Về đảm bảo an sinh xã hội

Năm 2010, mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng thành phố đã bố trí 473 tỷ đồng chi cho các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội (năm 2009 là 333 tỷ đồng). Các cơ chế chính sách hỗ trợ, trợ cấp cho các đối tượng chính sách tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Thành phố đã mở rộng độ tuổi đối với người cao tuổi (từ 80 đến 84 tuổi) được hưởng trợ cấp cấp thẻ bảo hiểm y tế, điều chỉnh và nâng mức chuẩn nghèo của thành phố gấp 1,5 lần mức chuẩn nghèo quốc gia hiện hành. Tổng kinh phí mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách (người cao tuổi, người nghèo, người có công với nước, các đối tượng bảo trợ xã hội) là 65,59 tỷ đồng. Tổ chức tốt công tác thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết nguyên đán, kỷ niệm 55 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và các ngày lễ lớn trong 9 tháng đầu năm.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tiếp tục giải ngân cho các đối tượng chính sách vay vốn, đến hết tháng 8/2010 có khoảng 130.786 lượt hộ còn dư nợ cho vay là 1.415 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cuối năm 2009, trong đó cho vay hộ nghèo đạt 613 tỷ đồng với 49.000 lượt hộ, cho vay giải quyết việc làm đạt 86 tỷ đồng với 2.500 lượt hộ, cho vay sinh viên đạt 435 tỷ đồng với 40.400 lượt hộ, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ước đạt 259 tỷ đồng với 39.000 lượt hộ, cho vay các chương trình khác là 22 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2010, toàn thành phố ước giải quyết việc làm cho 35.600 lượt lao động, bằng 75,7% so với kế hoạch năm 2010. Triển khai điểm Đề án thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2010 tại 2 huyện An Dương và Vĩnh Bảo; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Thực hiện kế hoạch dạy nghề cho lao động nghèo năm 2010 tại 3 trường nghề, 3 Trung tâm dạy nghề và 13 đơn vị, quận, huyện với tổng kinh phí 4 tỷ đồng. Triển khai chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động năm 2010. Tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo trên địa bàn thành phố năm 2010. Tích cực triển khai Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố về “Ổn định và phát triển giáo dục mầm non thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”, đã bố trí 16 tỷ đồng (ngoài các dự án đầu tư đang thực hiện) để cải tạo chống dột, chống sập cho 100 phòng học mầm non trong năm 2010.

Tiến hành thanh tra việc thực hiện Bộ Luật lao động tại 80 doanh nghiệp, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra tại 20 doanh nghiệp. Đã điều tra 7 vụ tai nạn lao động chết người; xử phạt vi phạm hành chính về phát luật lao động tại 4 đơn vị, trong đó phạt cảnh cáo 1 đơn vị và phạt tiền 3 đơn vị với số tiền là 40 triệu đồng. Khôi phục quyền lợi cho 920 lao động được tham gia bảo hiểm xã hội.

Đánh giá chung:

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 9 tháng 2010:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2010

ƯTH 9 tháng năm 2010

% So sánh

9 tháng/
cùng kỳ

9 tháng/
kế hoạch

1

Tổng sản phẩm trong nước GDP (giá so sánh 1994)

Tỷ đồng

≥ 23.797,4

15.771,9

110,5

66,3

- Nhóm nông lâm thủy sản

-

2.003,8

1.452,6

104,5

72,5

- Nhóm công nghiệp - xây dựng

-

9.736,0

6.884,6

109,99

70,7

- Nhóm dịch vụ

-

12.163,6

7.434,7

112,23

61,1

2

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá CĐ 1994)

Tỷ đồng

43.483,0

30.569,5

113,0

70,3

3

Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản (giá CĐ 1994)

Tỷ đồng

3.863,0

2.727,2

105,4

70,3

- GTSX nông nghiệp

-

2.831,0

1.887,5

104,3

66,7

- GTSX lâm nghiệp

-

23,5

17,0

97,1

72,3

- GTSX thủy sản

-

1.022,0

822,7

108,3

80,5

4

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội

Tỷ đồng

30.000

20.311,2

120,2

67,7

5

Thu nội địa

Tỷ đồng

5.163

4.418,1

138,0

85,6

6

Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng

Triệu tấn

35 – 36

26,2

109,2

74,8

7

Tổng kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

1.940

1.412,1

118,1

72,8

8

Tổng kim ngạch nhập khẩu

-

1.426,3

120,9

74,3

9

Số lượng khách du lịch

1.000 lượt

> 4.200

3.272,8

103,7

77,9

- Khách quốc tế

1.000 lượt

735,0

487,4

101,3

66,3

10

Giải quyết việc làm cho người lao động

Người

47.000

35.600

109,3

75,7

Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong 9 tháng đầu năm ổn định và phát triển, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch đã đề ra.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trưởng liên tục, quý sau cao hơn quý trước (GDP quý I: 9,82%; GDP 6 tháng: 10,26%; GDP 9 tháng: 10,5%); một số ngành, lĩnh vực tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: xuất khẩu (+18,1%), tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (+26,2%), tổng vốn đầu tư toàn xã hội (+20,2%), thu nội địa (+38%), thu hải quan (+32,8%), thủy sản (+8,3%). Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng giá trị sản xuất công nghiệp vẫn đạt cận dưới của tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch đã đề ra (+13%).

Các dự án trọng điểm được đẩy mạnh, đã khởi công, khánh thành các công trình có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố: đường trục qua khu công nghiệp Đình Vũ, đường nối Cầu Rào II đến nút giao đường Nguyễn Văn Linh, dự án đường bao phía Đông Nam quận Hải An, khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ; Trung tâm dưỡng sinh và phục hồi sức khỏe cán bộ, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị khởi công xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, quy hoạch sân bay quốc tế tại huyện Tiên Lãng.

Đẩy nhanh ứng dụng chính phủ điện tử, khai trương cổng thông tin thành phố; cắt giảm 73% thủ tục hành chính, tiếp tục tập trung vào mục tiêu 3 giảm: “giảm thủ tục, giảm giấy tờ, giảm thời gian”.

Lĩnh vực văn hóa xã hội được tập trung quan tâm chỉ đạo. Tổ chức tốt công tác thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách và người có công nhân dịp Tết nguyên đán và các ngày lễ lớn trong 9 tháng đầu năm. Tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố trong 9 tháng đầu năm như: kỷ niệm 55 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm chào mừng các ngày lễ lớn trong 9 tháng đầu năm. Xử lý tốt các vụ việc đột xuất, bất ngờ (đặc biệt là vụ việc Tin lành của Phạm Hữu Thịnh, vụ việc các học viên Trung tâm giáo dục lao động số 2 bỏ về nhà).

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn tồn tại một số hạn chế, yếu kém: sản xuất công nghiệp mặc dù có tốc độ tăng trưởng khá nhưng đang có dấu hiệu tăng chậm lại (tháng 7: +14,2%; tháng 8: +12,9%, tháng 9: +12,8%) do ngành đóng tàu tiếp tục gặp khó khăn về tài chính và thị trường tiêu thụ nên vẫn chưa có sự tăng trưởng dương, sự cố Tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện Hải Phòng chậm được khắc phục đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng chung của toàn ngành. Số lượng khách du lịch đến thành phố tuy có tăng so với cùng kỳ năm 2009 (+3,7%) nhưng vẫn còn thấp, chưa đạt được tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch đã đề ra (kế hoạch tăng trên 5,0%). Nếu không có sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết khó khăn vướng mắc của các cấp, các ngành thì hai chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp và số lượng khách du lịch khó có thể đạt kế hoạch đã đề ra. Thu hút đầu tư nước ngoài còn hạn chế, một số dự án phát triển đô thị triển khai chậm. Tiến độ một số công trình còn chậm như dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, dự án Trường PTTH năng khiếu Trần Phú…

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông trong 9 tháng đầu năm vẫn chưa được kiềm chế (tai nạn giao thông đường bộ tăng 4 vụ và 4 người bị thương; tai nạn giao thông đường sắt tăng 5 vụ, 6 người chết so với cùng kỳ). Tiến độ triển khai một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố chưa đảm bảo theo đúng yêu cầu đặt ra. Công tác phòng chống cơn bão số 1 đã được triển khai có hiệu quả, không có thiệt hại về người song việc để xảy ra sự cố 3 tàu của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng bị đứt dây neo, trôi dạt, va đập, mắc kẹt tại cầu Bính gây hư hại là một bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống và kiểm tra quản lý các hoạt động an toàn hàng hải.

III. Về sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố 9 tháng đầu năm:

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, 9 tháng qua tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo một số nội dung công tác sau:

Một là, Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng; đẩy mạnh công tác đầu tư thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư và hiệu quả sử dụng các nguồn vốn

Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010; Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và kinh tế thành phố đạt tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2010.

Tập trung theo dõi và đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2010 ở các doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thúc đẩy phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tổ chức Hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp có số thu lớn trên địa bàn thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; Hội nghị tiếp xúc với Chủ nhiệm các hợp tác xã, Giám đốc các xí nghiệp tập thể và Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố. Tổ chức buổi làm việc với các ngành, các doanh nghiệp về thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các hình thức chuyển đổi sở hữu; người đại diện phần vốn nhà nước thuộc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; nghe báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn trái phiếu, vốn ODA, FDI; tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn Hải Phòng nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu theo Quyết định 926/2010/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Tập trung bố trí vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách địa phương và các nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trong năm cho các công trình, dự án có hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong năm 2010 – 2011; ngoài số vốn 1.659 tỷ đồng phân bổ đầu năm, tính đến tháng 9/2010 thành phố đã tiếp tục phân bổ 755 tỷ đồng từ các nguồn vốn tría phiếu Chính phủ, hỗ trợ của Trung ương, vốn chia lãi liên doanh, vốn dự phòng ngân sách địa phương… cho các dự án. Chỉ đạo ứng trước dự toán năm 2011 trên 70 tỷ đồng để kịp thời giải quyết khâu giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ một số dự án cấp bách. Bám sát các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, tổ chức triển khai có hiệu quả ở địa phương, kịp thời xử lý các vấn đề kinh tế - xã hội phát sinh; chỉ đạo các ngành, các cấp quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh có điều kiện tiếp cận nhanh với các nguồn vốn, giảm cá thủ tục hành chính phiền hà, duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, chú trọng các thị trường mới có tiềm năng; thu hút đầu tư các dự án trong danh mục khuyến khích đầu tư để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách để đảm bảo cho nhu cầu tăng chi; đẩy nhanh các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố để tạo nguồn vốn đầu tư, thanh toán nợ xây dựng cơ bản; tổng thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm đạt 452,7 tỷ đồng, tăng 132,4% so với cùng kỳ và đạt 125,8% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Hai là, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội

Năm 2010, mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng thành phố đã bố trí 473 tỷ đồng chi cho các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội (năm 2009 là 333 tỷ đồng). Các cơ chế chính sách hỗ trợ, trợ cấp cho các đối tượng chính sách tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tổ chức tốt công tác thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết nguyên đán và các ngày lễ lớn trong 9 tháng đầu năm. Thành phố đã mở rộng độ tuổi đối với người cao tuổi (từ 80 đến 84 tuổi) được hưởng trợ cấp cấp thẻ bảo hiểm y tế, điều chỉnh và nâng mức chuẩn nghèo của thành phố gấp 1,5 lần mức chuẩn nghèo quốc gia hiện hành. Đã bố trí 4,245 tỷ đồng để hỗ trợ 1.415 hộ nghèo cải tạo, xây dựng nhà ở về nhà ở theo Đề án đã được phê duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch dạy nghề cho lao động nghèo năm 2010. Tích cực triển khai Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố về “Ổn định và phát triển giáo dục mầm non thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”, đã bố trí 16 tỷ đồng (ngoài các dự án đầu tư đang thực hiện) để cải tạo chống dột, chống sập cho 100 phòng học mầm non trong năm 2010; hoàn thiện Đề án quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2010-2011.

Ủy ban nhân dân thành phố đã giành nhiều thời gian chỉ đạo triển khai Chương trình hành động thực hiện năm chủ đề 2010 “Tăng cường bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội”. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 về việc phê duyệt Đề án xây dựng tiêu chí, danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không chấp thuận đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến 2020. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 15/7/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn ở nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010-2015. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân về bảo vệ môi trường. Chỉ đạo thực hiện quan trắc chất lượng không khí, nước mặt phục vụ sinh hoạt, nước mặt tại các hồ điều hòa, kênh và cửa xả của thành phố. Hoàn thiện đề cương xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

Ba là, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm khởi công, hoàn thành, khánh thành năm 2010 nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Khởi công, khánh thành các công trình có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố: đường trục qua khu công nghiệp Đình Vũ, khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ, đường nối Cầu Rào II đến nút giao đường Nguyễn Văn Linh, dự án đường bao phía Đông Nam quận Hải An; Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, khu đào tạo và nghiên cứu trường Đại học Y Hải Phòng, Trung tâm dưỡng sinh và phục hồi sức khỏe cán bộ.

Bầu bổ sung và thực hiện việc phân công lại nhiệm vụ trong tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố để tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của Ủy ban nhân dân thành phố với các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, cơ chế vốn cho một số dự án, công trình điểm của các quận, huyện. Công tác giải phóng mặt bằng được đôn đốc quyết liệt, tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng của nhiều công trình dự án được thực hiện nhanh gọn hơn.

Các đồng chí Lãnh đạo và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố luôn thực hiện đúng quy chế phối hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức, đoàn thể; luôn coi trọng và tiếp thu các ý kiến đóng góp tham gia về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, giải trình và xử lý kịp thời những ý kiến kiến nghị, chất vấn của cử tri tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chuẩn bị tốt các kỳ họp, chất lượng chuẩn bị các báo cáo, đề án phục vụ cho kỳ họp từng bước được nâng cao, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định. Duy trì thực hiện tốt các phiên họp giao ban thường kỳ hàng tuần, hàng tháng, tổ chức họp giao ban trực tuyến với các quận huyện vừa tiết kiệm về kinh phí, thời gian, vừa nâng cao chất lượng của các phiên họp đồng thời góp phần xử lý nhanh, có hiệu quả các kiến nghị của địa phương. Chuẩn bị tốt nội dung, tham gia đầy đủ các phiên họp giao ban trực tuyến của Chính phủ và có những kiến nghị kịp thời với Chính phủ và các Bộ, ngành để giải quyết những khó khăn vướng mắc cho địa phương.

IV. Một số công việc trọng tâm trong quý IV năm 2010:

Nhiệm vụ của 3 tháng cuối năm còn rất nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành phải phát huy kết quả đã đạt được, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2010 theo Nghị quyết của Thành uỷ và Hội đồng nhân dân thành phố, trong 3 tháng cuối năm cần quan tâm, tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ và Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và kinh tế thành phố đạt tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2010. Tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn III Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính của thành phố năm 2010; tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược về công tác thanh niên, hoàn thành các công việc xây dựng chính quyền các cấp. Tập trung rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIII.

2. Tập trung thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2010, chú trọng các chỉ tiêu hiện đang đạt thấp so với kế hoạch; tập trung giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án của các doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố, đặc biệt các dự án trọng điểm, các dự án xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, trung tâm thương mại và kinh doanh dịch vụ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng GDP ở mức cao nhất. Tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015.

Phối hợp với Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công Thương và các ngành liên quan đẩy nhanh quá trình khắc phục sự cố Tổ máy số 1, sớm đưa Tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng phát điện thương phẩm trong năm 2010. Tạo điều kiện đưa các dự án (DAP, gang, thép,…) có giá trị sản xuất lớn đi vào hoạt động ổn định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch cung ứng điện, thực hiện phương án cấp điện ưu tiên cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có nguồn thu lớn. Khẩn trương giải quyết các thủ tục cho Công ty Cổ phần Cáp điện LS – VINA tiếp nhận 9.000 m2 đất của Công ty Môi trường đô thị để mở rộng sản xuất; đẩy nhanh tiến độ dự án sản xuất xơ sợi tổng hợp polyeste Đình Vũ. Tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn giao thông, khắc phục sự cố cầu Bính.

Kiểm tra, rà soát các dự án do các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đầu tư trên địa bàn thành phố; tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp đóng tàu thuộc Tập đoàn tái cơ cấu theo chỉ đạo tại Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 926/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đóng mới và sửa chữa các phương tiện nổi với quy mô phù hợp. Kiểm tình hình cung, cầu hàng hóa, giám sát việc thực hiện niêm yết giá và bán hàng hóa theo giá niêm yết; chống bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia một số hội chợ triển lãm lớn ở trong và ngoài nước được tổ chức trong quý IV/2010.

3. Tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa mùa và rau màu vụ hè thu; triển khai sản xuất vụ đông; chủ động đối phó với thiên tai, dịch bệnh. Đẩy mạnh phát triển các cơ sở chăn nuôi tập trung, chuyển đổi vùng sản xuất, xây dựng hạ tầng nông nghiệp nông thôn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân sác nguồn vốn thực hiện Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND, Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố; Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Hoàn thành kế hoạch trồng rừng phòng hộ ven biển, rừng đặc dụng và cây phân tán thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2010. Tăng cường giám sát dịch bệnh ở các cơ sở chăn nuôi, đảm bảo phát hiện nhanh, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan ra diện rộng. Thực hiện tốt công tác phòng chống úng lụt, triển khai công tác phòng chống nhiễm mặn vụ đông xuân 2010-2011; công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất và dân sinh. Tổ chức thực hiện công tác tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011.

4. Tập trung đánh giá công tác quản lý các dự án dở dang, dự án chậm tiến độ, dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án ODA. Đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm: dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, các dự án chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tuyến đường 356 đoạn 2A - từ ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ, giảm ách tắc trong vận tải hàng hóa tại khu vực cảng Hải Phòng. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân của tất cả các dự án trên địa bàn từ các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ triển khai và góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm của nhóm ngành công nghiệp – dịch vụ. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các quy hoạch; triển khai xây dựng dự án quai đê, lấn biển huyện Tiên Lãng.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại các quận, huyện và thành phố để tăng thêm nguồn thu cho ngân sách; phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước.

5. Tiếp tục bám sát các nội dung của Chương trình thực hiện năm chủ đề “Tăng cường bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội”. Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 425 ngày mất của Danh nhân văn hóa Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tiếp tục quan tâm tới công tác xúc tiến quảng bá du lịch của thành phố, kịp thời động viên các đơn vị làm dịch vụ, du lịch quan tâm đầu tư nâng cấp các sản phẩm du lịch hiện có, các cơ sở lưu trú, chất lượng dịch vụ và đào tạo nhân lực, lao động có chất lượng phục vụ nhu cầu khách tham quan du lịch. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phóng lần thứ nhất hưởng ứng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tập trung tham gia các giải thi đấu thể thao trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VI. Khẩn trương hoàn thiện Đề án quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2010-2011.

Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, chủ động ứng phó với các bệnh dịch nguy hiểm. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm có quy mô lớn. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình, giữ vững mục tiêu giảm sinh, khắc phục tình trạng sinh con thứ ba. Tuyên truyền, vận động mở rộng diện điều trị bằng Methadone trong cộng đồng.

Tiếp tục thực hiện các Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng trường đào tạo nghề trọng điểm; đào tạo nguồn nhân lực cho ngành đóng tàu; triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2010 trên địa bàn thành phố. Tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị phi tập trung Việt - Pháp lần thứ 8 tại Hải Phòng.

6. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 15/7/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn ở nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010-2020. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; kiểm soát các cơ sở hoạt động trong khu công nghiệp, khu đông dân cư. Nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, kiểm tra quản lý và sử dụng tài nguyên bảo vệ môi trường; lập kế hoạch kiểm tra, xử lý việc sử dụng đất đối với các tổ chức vi phạm Luật đất đai trên cơ sở kiểm kê đất đai theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

7. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 319/KH-TTCP ngày 20/02/2009 của Thanh tra Chính phủ, chủ động giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; tập trung mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm; tập trung thu hồi vật liệu nổ trên địa bàn thành phố, có các biện pháp phòng ngừa hạn chế không để xảy ra cháy nổ. Chủ động xử lý các vụ việc, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nỗ lực giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV.

Thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ công tác kỹ thuật; bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác. Tổ chức tổng kết nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2010 và xây dựng chương trình, kế hoạch nhiệm vụ năm 2011. Hoàn thành kế hoạch huấn luyện năm 2010 cho các đối tượng; tổ chức hội thao môn học giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh, sinh viên năm học 2010-2011.

8. Ủy ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương rà soát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung phù hợp với giai đoạn tới. Xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2011 phấn đấu ở mức cao nhất.

9. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ các kỳ họp của Thành uỷ và Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII; khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015./.

Nơi nhận:

- VPCP, VPQH;

- TTTU, TTHĐND TP;

- Đ/c Bí thư TU;

- CT, các PCT UBND TP;

- Các cấp, ngành trực thuộc;

- Các Ban của Đảng, các đoàn thể;

- Đoàn ĐBQH tại HP;

- Các Ban của HĐND TP, VP HĐND TP;

- C, PVP; các CV UBND TP;

- Phòng TCHC, Cổng TTĐT thành phố;

- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đan Đức Hiệp

1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 195
  • Hôm nay: 718
  • Trong tuần: 3986
  • Tất cả: 3126402