Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2010
 UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 129 /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày 9 tháng 9 năm 2010


BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2010


I. Kết quả kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2010

1. Về kinh tế

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 8 ước tăng 12,9%; 8 tháng đầu năm ước tăng 13,4% so với cùng kỳ, đạt 61,9% kế hoạch năm, trong đó: khu vực kinh tế nhà nước tăng 7,6%, khu vực ngoài nhà nước tăng 10,4%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,1% so với cùng kỳ. Một số ngành có tốc độ tăng trưởng khá như: sản xuất hóa chất và sản phẩm từ hóa chất, cao su và plastic, xi măng, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, máy móc thiết bị điện, giày dép; một số ngành giảm như: sản xuất kim loại (-4,1%), sản xuất sản phẩm từ kim loại (-35,6%); may mặc, đóng tàu… trong tháng 8/2010 nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng ngừng hoạt động để xử lý sự cố nên đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng chung của toàn ngành.

Sản xuất nông nghiệp: Diện tích lúa vụ mùa đã cấy đạt 100,4% kế hoạch, thời tiết mưa nhiều thuận lợi cho sự phát triển của cây lúa; tuy nhiên đã xuất hiện nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại, thành phố đã có văn bản hướng dẫn các địa phương phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa. Chăn nuôi: tổng đàn trâu ước giảm 0,8%; đàn lợn giảm 1,5%, đàn bò giảm 3,4%, đàn gia cầm tăng 10,6% so với cùng kỳ. Thủy sản: tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thuỷ sản tháng 8 ước tăng 24,2%; 8 tháng ước tăng 7,9% so với cùng kỳ bằng 72,9% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất thủy sản 8 tháng đầu năm tăng 9,2% so với cùng kỳ bằng 70,8% kế hoạch năm.

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước tăng 26,6%; 8 tháng ước tăng 26,1% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 so với tháng trước tăng 0,12% và so cùng tháng năm trước tăng 9,3%; chỉ số giá tiêu dùng trong 8 tháng đầu năm 2010 bình quân tăng 9,07%/tháng so với cùng kỳ năm 2009. Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố tháng 8 ước tăng 19,9%; 8 tháng ước tăng 19,2% so với cùng kỳ, bằng 64,2% kế hoạch năm, hàng xuất khẩu chủ yếu là giày dép, dệt may, dây điện và cáp điện. Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 8 ước tăng 27,3%; 7 tháng ước tăng 21,9% so với cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu chủ yếu do các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nhập nguyên liệu để sản xuất.

Sản lượng hàng hóa qua cảng trên địa bàn thành phố tháng 8 ước giảm 7,3%; 8 tháng ước tăng 8,6% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 8 ước tăng 8,8% về tấn và tăng 17% về tấn km; 8 tháng ước tăng 17,8% về tấn và tăng 12,1% về tấn km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách tháng 8 ước giảm 2,9% về người và giảm 11,6% về người km; 8 tháng ước giảm 0,9% về người và giảm 8,4% về người km so với cùng kỳ. Bưu chính viễn thông: số thuê bao điện thoại phát triển mới trong tháng 8 ước đạt trên 49.100 thuê bao, thuê bao Internet ước tăng thêm 1.530 thuê bao.

Tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng tháng 8 ước tăng 4,2%, trong đó khách quốc tế giảm 0,6%; 8 tháng ước tăng 4% trong đó khách quốc tế tăng 0,6% so cùng kỳ. Doanh thu khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ 8 tháng ước tăng 39% so với cùng kỳ. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác điều tra, rà soát, đánh giá lại toàn bộ các dự án đầu tư trên địa bàn thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải. Triển khai thực hiện tổng điều tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch trên địa bàn thành phố.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng ước 24.741,183 tỷ đồng tăng 35,9% so với cùng kỳ, trong đó: thu nội địa 3.999,953 tỷ đồng, tăng 40,3%; thu Hải quan 20.741,23 tỷ đồng, tăng 34,3%. Chi ngân sách địa phương 8 tháng ước 3.545,4 tỷ đồng tăng 18,4% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản tăng 19,2%, chi thường xuyên tăng 17,6%.

Tín dụng: Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 8 ước tăng 17%; tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 8 tăng 19% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất trung và dài hạn đến 07/8/2010 là 1.901 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ lãi suất mua máy móc thiết bị vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp là 1.339 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ lãi suất các đối tượng chính sách của Chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội là 456 tỷ đồng.

Đầu tư phát triển: Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý tháng 8 ước tăng 40,6%; 8 tháng ước tăng 44,9% so với cùng kỳ. Một số công trình được tập trung đẩy nhanh tiến độ như: dự án cầu Khuể, dự án nút giao thông Quán Trữ, đường 356 đoạn 2A từ ngã 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình, dự án xây dựng Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc, các dự án của trường Đại học Hải Phòng; một số dự án tiến độ thực hiện còn chậm như: dự án trường THPT năng khiếu Trần Phú, dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, dự án xây dựng hệ cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đầu tư trực tiếp nước ngoài: 8 tháng đầu năm có 10 dự án được cấp mới với tổng mức đầu tư 44,989 triệu USD; 7 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn tăng 16,307 triệu USD, tổng số vốn thu hút trên địa bàn thành phố đạt 61,296 triệu USD bằng 83,7% so với cùng kỳ 2009. Thẩm định dự án đầu tư: 8 tháng đầu năm đã phê duyệt 43 dự án đầu tư mới với tổng mức đầu tư là 1.964,4 tỷ đồng; 17 dự án điều chỉnh vốn với tổng mức vốn đầu tư tăng 581,26 tỷ đồng. Đăng kí kinh doanh: trong tháng cấp đăng ký thành lập mới cho 289 doanh nghiệp, 25 chi nhánh, văn phòng đại diện; 8 tháng đầu năm cấp đăng ký thành lập mới 2.247 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 10.499,5 tỷ đồng, giảm 6,06% về số doanh nghiệp và tăng 64,05% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Công tác hậu kiểm doanh nghiệp: trong tháng đã tiến hành làm thủ tục giải thể cho 7 doanh nghiệp và 2 Chi nhánh, Văn phòng đại diện. 8 tháng đã làm thủ tục giải thể cho 48 doanh nghiệp và 36 Chi nhánh, Văn phòng đại diện theo trình tự của Luật Doanh nghiệp 2005. Tính đến hết tháng 8/2010 đã có 496 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do vi phạm Luật doanh nghiệp 2005.

Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị: Thành lập Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố; lập kế hoạch phát triển nhà, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố đến năm 2025. Cấp chứng chỉ quy hoạch cho 12 hồ sơ khối cơ quan, cấp giấy phép xây dựng cho 21 hồ sơ. Xây dựng đề án điều chỉnh mức thu phí sử dụng vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông, phí trông giữ xe ô tô, xe đạp, xe máy trên địa bàn thành phố. Kiểm tra trật tự xây dựng tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh; đình chỉ thi công đối với công trình xây dựng số 96 Trần Phú, quận Ngô Quyền do xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng.

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường: Triển khai rà soát, thu hồi diện tích đất 10% của các dự án phát triển nhà theo kế hoạch; thông báo thu hồi 145 ha đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ việc giao đất, cho thuê đất đối với 7 dự án đầu tư. Thẩm định bản đồ địa chính trích đo để phục vụ cho việc giao đất, thuê đất, thu hồi đất đối với 22 dự án. Cấp 1.903 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân. Triển khai thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường tại 3 đơn vị. Hoàn thiện đề cương xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

2. Các lĩnh vực Văn hoá - Xã hội:

Công tác giáo dục và đào tạo: Tổ chức hội nghị Tổng kết năm học 2009-2010, triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011; thành phố có 5/200 trường THPT trong toàn quốc có điểm thi đại học cao nhất năm 2010, trường THPT chuyên Trần Phú có 4 học sinh đạt thủ khoa và 7 học sinh đạt á khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010. Chuẩn bị tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2010. Hoàn thiện Đề án quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2010-2011. Xây dựng kế hoạch khai giảng điểm và hướng dẫn các trường tổ chức khai giảng năm học 2010-2011. Tổ chức triển khai tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý và giáo viên các bộ môn tại các trường THPT, Phòng giáo dục và đào tạo.

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, dân số, gia đình và trẻ em: Thực hiện nghiêm công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch: sốt xuất huyết, tiêu chảy,... đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp chủ động phòng chống các bệnh nguy hiểm từ ngày 17/7/2010 đến ngày 24/8/2010 trên địa bàn thành phố không còn trường hợp nào dương tính với phẩy khuẩn tả. Tổng kết tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm, trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào trên địa bàn thành phố. Kiểm tra, thẩm định các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn thành phố; thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố.

Công tác văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao: Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và biểu dương các làng, tổ dân phố, gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố năm 2009; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Cách mạng Tháng Tám; xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV. Chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Thể dục - thể thao: tổ chức tốt các môn thi đấu thể thao trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ VI – năm 2010. Tham gia thi đấu 48 giải thể thao quốc gia và quốc tế, đoàn vận động viên Hải Phòng đã giành được 220 huy chương các loại trong đó có 65 huy chương Vàng, phá và lập 6 kỷ lục quốc gia. Hội thi người khuyết tật toàn quốc lần thứ IV – 2010 tại Đà Nẵng các vận động viên Hải Phòng đạt 8 huy chương các loại (trong đó có 4 huy chương vàng). Đội bóng đá chuyên nghiệp Xi măng Hải Phòng đoạt ngôi Á quân mùa giải 2009-2010.

Công tác thông tin và truyền thông: Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015. Tổ chức kiểm tra các điểm truy nhập internet công cộng trên địa bàn thành phố. Tập huấn Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho các quận, huyện, sở, ngành. Hoàn thành kiểm tra việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với một số Đài truyền thanh không dây trên địa bàn huyện Tiên Lãng và An Lão.

Công tác lao động thương binh và xã hội: Trong tháng 8 ước giải quyết việc làm cho 2.765 lượt người lao động; 8 tháng ước giải quyết việc làm cho 29.800 lượt người lao động. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động nhân dịp 65 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Quyết định trợ cấp chất độc hóa học theo Nghị định 54/2006/NĐ-CP và Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/2/2008 của Bộ Y tế cho 230 người. Tổ chức giám sát, đánh giá dự án vay quỹ quốc gia giải quyết việc làm tại 3 quận và 2 huyện. Triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2010 trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo triển khai và kiểm tra, giám sát công tác dạy nghề cho người nghèo năm 2010. Tiến hành tổ chức thu gom 43 đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn thành phố đưa vào Trung tâm Giáo dục lao động xã hội để cai nghiện.

Bảo hiểm xã hội: Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc trong 8 tháng ước 920 tỷ đồng đạt 56,8% kế hoạch. Chi các chế độ bảo hiểm xã hội cho trên 969 nghìn lượt người; chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trên 1,15 triệu lượt người. Xét duyệt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 60.738 hồ sơ. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất; Hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên năm học 2009-2010, triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011. Thẩm định, kiểm tra chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Khoa học và công nghệ: Tổ chức tư vấn, hướng dẫn triển khai mới, kiểm tra tiến độ, nghiệm thu, đánh giá 19 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước và thành phố. Thẩm định công nghệ 2 dự án đầu tư; kiểm tra điều kiện thực tế và cấp giấy phép sử dụng máy X - quang y tế cho 3 đơn vị. Hỗ trợ kinh phí xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 14000 và ISO 9001 cho 13 đơn vị. Triển khai kế hoạch thanh tra chuyên đề an toàn bức xạ hạt nhân năm 2010. Tổ chức cho các đơn vị của thành phố tham gia Hội chợ Công nghệ và Thiết bị vùng đồng bằng sông Hồng 2010 tại Quảng Ninh.

3. Công tác nội chính

Công tác nội vụ và cải cách hành chính: Tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 3 Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ về thực thi các khuyến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính. Hoàn thiện báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2001-2010; đến nay đã có 12 Sở và 14/15 quận, huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoặc có báo cáo tổng kết. Hoàn thiện báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ (tháng 5/2004) đến nay gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ. Thành lập Ban quản lý dự án tuyến đê quai lấn biển huyện Tiên Lãng. Bổ nhiệm bổ sung các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân các quận Hồng Bàng, An Lão và Kiến Thụy. Công tác tôn giáo: hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tổ chức các sự kiện theo chương trình đã đăng ký từ đầu năm và giải quyết một số kiến nghị của một số tổ chức tôn giáo. Thành hội Phật giáo tổ chức Đại lễ Phật giáo chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Chuẩn bị Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo.

Hoạt động đối ngoại và viện trợ phi chính phủ: Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức Hội nghị phi tập trung Việt Pháp lần thứ 8 tại Hải Phòng. Đón tiếp 9 đoàn khách quốc tế đến làm việc, triển khai các dự án viện trợ nhân đạo, giao lưu văn hóa; cử 3 đoàn công tác đi làm việc tại nước ngoài. Triển khai dự án “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu ở cộng đồng dân cư ven biển có nguy cơ rủi ro cao ở Đông Bắc Việt Nam” do tổ chức Cứu trợ trẻ em (SC) tài trợ. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. Tiếp tục hoàn thiện Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại; hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học về người Việt Nam ở nước ngoài.

Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội: Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động, mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 8; tập trung thực hiện kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998 – 2010 trên địa bàn thành phố. Triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm truy bắt, vận động đối tượng truy nã – thi hành án ra đầu thú và đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người. Tổ chức thành công Hội thi công an xã giỏi 31 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Xảy ra 80 vụ phạm pháp hình sự tăng 3 vụ so với tháng trước; bắt giữ 23 vụ tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy; xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 10 người, bị thương 1 người, giảm 4 vụ, tăng 1 người chết và giảm 6 người bị thương so với tháng trước. Trong tháng trên địa bàn thành phố xảy ra 1 vụ nổ tại kho vật tư của nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, làm 2 công nhân chết và 5 người bị thương.

Công tác quân sự địa phương: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt trong thời gian diễn ra Hội thảo quốc tế Việt Nam – Châu Phi lần thứ 2, kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám; triển khai kế hoạch bắn pháo hoa kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh 2/9. Chỉ đạo các cơ quan và đơn vị tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch; tổ chức tập huấn Điều lệnh đội ngũ sửa đổi năm 2010 và Địa hình quân sự. Tổ chức thâm nhập, phát lệnh gọi và tiếp xúc công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2010. Tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho đối tượng 2 thành phố, có 40 đồng chí đạt giỏi. Tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Bộ đội biên phòng: tổ chức lực lượng, phương tiện đấu tranh hiệu quả, tập trung vào tội phạm xâm hại an ninh quốc gia, chủ quyền vùng biển, cửa khẩu cảng, buôn lậu… Phối hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân thực hiện Chỉ thị 689/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ và tổ chức cho ngư dân ký cam kết không đưa tàu, thuyền sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép. Trong tháng đã phát hiện 3 container rác thải phế liệu; bắt giữ 29 vụ vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển và 6 vụ sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái phép, 7 vụ vận chuyển than, đã xử phạt hành chính 4 vụ.

Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng: Thanh tra thành phố và thanh tra các quận, huyện, sở, ngành đã kết thúc 56 cuộc thanh tra, kiểm tra; qua thanh tra đã phát hiện các sai phạm về kinh tế, đề nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 67 triệu đồng. Đã tiếp 57 lượt công dân, nhận và xử lý 72 đơn thư các loại đã giải quyết 58 đơn thư các loại; nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị chủ yếu về các lĩnh vực tranh chấp đất đai, chế độ chính sách và lĩnh vực tư pháp.

II. Kết quả thực hiện chủ đề năm 2010 “Tăng cường bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội”

1. Về tăng cường bảo vệ môi trường

Triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn ở nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 - 2020. Thanh tra trách nhiệm quản lý về tài nguyên và môi trường tại 4 xã trên địa bàn thành phố. Hoàn thiện Đề án xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường nước, môi trường đất trên địa bàn thành phố và Đề cương xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Hải Phòng đến năm 2025; Triển khai thanh tra về an toàn bức xạ và đo lường tại 12 cơ sở bức xạ trên địa bàn 3 quận và 3 huyện; xử lý vi phạm hành chính 2 đơn vị giám định.

Trong tháng 8/2010, Cảnh sát môi trường đã phát hiện 24 vụ vi phạm Luật bảo vệ môi trường: chở hàng hóa không đủ điều kiện tạm nhập, tái xuất, vận chuyển rác thải công nghiệp, trong quá trình sản xuất kinh doanh vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường…

2. Về đảm bảo an sinh xã hội

Trong 8 tháng đầu năm 2010, toàn thành phố ước giải quyết việc làm cho 29.800 lượt lao động, bằng 63,4% so với kế hoạch năm 2010. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động nhân dịp 65 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Làm tốt công tác thẩm định xét duyệt chế độ chính sách cho người có công; quyết định trợ cấp chất độc hóa học theo Nghị định 54/2006/NĐ-CP và Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/2/2008 của Bộ Y tế cho 230 người. Duyệt trợ cấp học sinh sinh viên cho 1.059 người với số tiền 3,647 tỷ đồng. Triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2010. Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội để giải quyết việc làm cho người lao động tại các địa phương. Chỉ đạo tổ chức thí điểm dạy nghề cho người nghèo tại huyện Vĩnh Bảo.

Đánh giá chung:

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 8 tháng 2010:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

ƯTH 8 tháng năm 2010

% So sánh

8 tháng/
cùng kỳ

8 tháng/
kế hoạch

1

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá CĐ 1994)

Tỷ đồng

26.925,7

13,4

61,9

2

Giá trị sản xuất thủy sản (theo giá cố định 1994)

Tỷ đồng

723,7

9,2

70,8

3

Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý

Tỷ đồng

1.923,6

44,9

4

Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng

Triệu tấn

23,16

8,6

66,2

5

Tổng kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

1.245,1

19,2

64,2

6

Thu nội địa

Tỷ đồng

3.940,0

38,2

76,3

7

Số lượng khách du lịch

1.000 lượt

2.933,1

4,0

69,8

- Khách quốc tế

1.000 lượt

439,7

0,6

59,8

8

Giải quyết việc làm cho người lao động

Người

29.800

6,2

63,4

Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 8 ổn định và phát triển; một số ngành, lĩnh vực tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: công nghiệp, thủy sản, xuất khẩu, vận chuyển hàng hóa, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, thu ngân sách trên địa bàn.

Lĩnh vực văn hóa xã hội được tập trung quan tâm chỉ đạo; tổ chức tốt công tác thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách và người có công nhân dịp kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp mặc dù có tốc độ tăng trưởng khá nhưng đang có dấu hiệu tăng chậm lại (tháng 7/2010 (+14,2%) tháng 8/2010 (+12,9%) do sản suất thép và xi măng tiêu thụ chậm; sự cố Tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện Hải Phòng chậm được khắc phục đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng chung của toàn ngành; sản lượng hàng hóa qua các cảng giảm tháng thứ 2 liên tiếp (tháng 7/2010 (- 6,4%) tháng 8/2010 (- 7,3%). Tiến độ một số công trình còn chậm như dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, dự án Trường PTTH năng khiếu Trần Phú…Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, tội phạm hình sự tăng 3 vụ, tai nạn giao thông đường sắt tăng 1 vụ so với tháng trước.

III. Một số công việc trọng tâm trong tháng 9 và các tháng tiếp theo:

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ và Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và kinh tế thành phố đạt tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2010. Tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn III Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2001-2010. Tập trung rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIII.

2. Tập trung giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án của các doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố, đặc biệt các dự án quan trọng như: Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, các dự án của Vinashin trên địa bàn thành phố, các dự án trong các khu, cụm công nghiệp... Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cảng Đình Vũ để đảm bảo lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cảng trên địa bàn thành phố. Kiểm tra tình hình cung, cầu hàng hóa, giám sát việc thực hiện niêm yết giá và bán hàng hóa theo giá niêm yết; chống bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép trên địa bàn thành phố. Tăng cường kiểm soát hàng hóa nhập khẩu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; chống gian lận vận chuyển hàng hóa, than trái phép qua biên giới.

3. Tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa mùa và rau màu vụ hè thu; triển khai sản xuất vụ đông; chủ động đối phó với thiên tai, dịch bệnh. Tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển trang trại chăn nuôi năm 2010. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010; thường xuyên kiểm tra các công trình trọng điểm phòng chống úng lụt, tăng cường công tác giám sát thi công các công trình tu bổ đê điều, nâng cấp các công trình thủy nông để đảm bảo đúng quy trình, chất lượng. Thường xuyên kiểm tra công tác bảo đảm an toàn các cảng thủy nội địa, các khu neo đậu tránh trú bão, các khu sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy trong mùa mưa bão. Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

4. Tập trung đánh giá công tác quản lý các dự án dở dang, dự án chậm tiến độ, dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án ODA. Đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm: dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, các dự án chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; tiến độ điều chỉnh dự án Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2, dự án xây dựng Cụm tượng đài Chiến thắng Cát Bi; triển khai xây dựng dự án quai đê, lấn biển huyện Tiên Lãng. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại các quận, huyện và thành phố để tăng thêm nguồn thu cho ngân sách.

5. Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới 2010-2011. Khẩn trương hoàn thiện Đề án quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2010-2011. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tiếp tục quan tâm tới công tác xúc tiến quảng bá công tác du lịch của thành phố. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2-9; Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng năm 2010 và hưởng ứng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tập trung tham gia các giải thi đấu thể thao trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VI.

Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt các bệnh nguy hiểm như tả, sốt xuất huyết. Hoàn thành kế hoạch đấu giá thuốc năm 2010. Quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình; triển khai thực hiện Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền, vận động mở rộng diện điều trị bằng Methadone trong cộng đồng.

Tiếp tục thực hiện các Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng trường đào tạo nghề trọng điểm; triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2010 trên địa bàn thành phố. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức Hội nghị phi tập trung Việt - Pháp lần thứ 8 tại Hải Phòng.

6. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 15/7/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn ở nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010-2020. Nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, kiểm tra quản lý và sử dụng tài nguyên bảo vệ môi trường; lập kế hoạch kiểm tra, xử lý việc sử dụng đất đối với các tổ chức vi phạm Luật đất đai trên cơ sở kiểm kê đất đai theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

7. Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để bức xúc kéo dài, khiếu kiện đông người vượt cấp đảm bảo ổn định trật tự xã hội. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nỗ lực giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn thành phố.

Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh giai đoạn 2001 – 2010 và triển khai kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 65/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 của Chính phủ về công tác Phòng không nhân dân. Tổ chức tốt công tác giao quân đợt 2-2010, bảo đảm chỉ tiêu, an toàn, đúng luật. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2010.

8. Tiếp tục triển khai xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015./.

Nơi nhận:

- VPCP, VPQH;

- TTTU, TTHĐND TP;

- Đ/c Bí thư TU;

- CT, các PCT UBND TP;

- Các cấp, ngành trực thuộc;

- Các Ban của Đảng, các đoàn thể;

- Đoàn ĐBQH tại HP;

- Các Ban của HĐND TP, VP HĐND TP;

- C, PVP; các CV UBND TP;

- Phòng TCHC, Trang Web thành phố;

- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đan Đức Hiệp

1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 181
  • Hôm nay: 720
  • Trong tuần: 3988
  • Tất cả: 3126404