Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng7 và 7 tháng đầu năm 2010ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 113 /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày 5 tháng 8 năm 2010

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2010


I. Kết quả kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2010

1. Về kinh tế

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 7 ước tăng 14,2%. 7 tháng đầu năm ước tăng 14,1% so với cùng kỳ, đạt 53,7% kế hoạch năm, trong đó: khu vực kinh tế nhà nước tăng 10,9%, khu vực ngoài nhà nước tăng 10,6%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,1% so với cùng kỳ. Một số ngành có tốc độ tăng trưởng khá như: sản xuất hóa chất và sản phẩm từ hóa chất, cao su và plastic, xi măng, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, máy móc thiết bị điện… nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng đã phát điện và hòa lưới điện từ giữa tháng 6 nhưng tổ máy số 1 hiện đang ngừng hoạt động do sự cố nổ khí gas.

Sản xuất nông nghiệp: Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2009; năng suất lúa vụ đông xuân thực hiện 63,78 tạ/ha. Diện tích lúa mùa đã cấy đạt 66,8 % kế hoạch. Chăn nuôi: tổng đàn trâu ước giảm 0,1%, đàn lợn giảm 2,1%, đàn bò giảm 3,9%, đàn gia cầm tăng 9,9% so với cùng kỳ; hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin đợt I năm 2010 cho đàn gia súc. Đã công bố hết dịch tai xanh ở lợn tại 4 phường trên địa bàn thành phố. Thủy sản: tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thuỷ sản tháng 7 ước tăng 6,6%; 7 tháng ước tăng 6,4% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất thủy sản 7 tháng đầu năm tăng 9,3% so với cùng kỳ. Công tác phòng chống lụt bão: đã tổ chức tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010; hoàn thành công tác đánh giá chất lượng công trình đê điều trước mùa bão, lũ. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống cơn bão số 1 nên không xảy ra thiệt hại về người và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước tăng 26,8%; 7 tháng ước tăng 26,2% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 so với tháng trước tăng 0,21% và so cùng tháng năm trước tăng 9,17%; chỉ số giá tiêu dùng trong 7 tháng đầu năm 2010 bình quân tăng 9,04%/tháng so với cùng kỳ năm 2009. Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố tháng 7 ước tăng 9,2%; 7 tháng ước tăng 19,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 7 ước tăng 25,2%; 7 tháng ước tăng 21% so với cùng kỳ.

Sản lượng hàng hóa qua cảng trên địa bàn thành phố tháng 7 ước giảm 6,4%; 7 tháng ước tăng 11,2% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 7 ước tăng 13% về tấn và giảm 0,2% về tấn km; 7 tháng ước tăng 19,1% về tấn và tăng 12,2% về tấn km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách tháng 7 ước tăng 5,8% về người và giảm 2,8% về người km; 7 tháng ước tăng 1,3% về người và giảm 6,9% về người km so với cùng kỳ. Bưu chính viễn thông: số thuê bao điện thoại phát triển mới trong tháng 7 ước đạt 51.000 thuê bao, thuê bao Internet ước tăng thêm 1.950 thuê bao.

Tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng tháng 7 ước tăng 4,9%, trong đó khách quốc tế giảm 1,7%; 7 tháng ước tăng 3,5% trong đó khách quốc tế tăng 0,5% so cùng kỳ. Doanh thu khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ 7 tháng ước tăng 40,6% so với cùng kỳ. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác điều tra, rà soát, thống kê tổng thể nguồn tài nguyên và các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7 ước 2.651,4 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 428 tỷ đồng; 7 tháng ước 21.273 tỷ đồng tăng 47,2% so với cùng kỳ, trong đó: thu nội địa 3.267 tỷ đồng, tăng 30,4%; thu Hải quan 18.006 tỷ đồng, tăng 50,5%. Chi ngân sách địa phương tháng 7 ước 420,34 tỷ đồng; 7 tháng ước 2.955,07 tỷ đồng tăng 18,4% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản tăng 17,9%, chi thường xuyên tăng 18,6%.

Tín dụng: Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 7 ước tăng 17%; tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 7 tăng 22% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất trung và dài hạn đến 30/6/2010 là 1.926 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ lãi suất mua máy móc thiết bị vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp là 1.159 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ lãi suất các đối tượng chính sách của Chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội là 446 tỷ đồng.

Đầu tư phát triển: Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý tháng 7 ước tăng 39%; 7 tháng ước tăng 43% so với cùng kỳ. Một số công trình được tập trung đẩy nhanh tiến độ như: dự án cầu Khuể, dự án nút giao thông Quán Trữ, dự án xây dựng đường trục Đình Vũ, các dự án của trường Đại học Hải Phòng; một số dự án tiến độ thực hiện còn chậm như: dự án trường THPT năng khiếu Trần Phú, dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng, giai đoạn I tại huyện An Dương; triển khai thi công công trình cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 tại một số phường thuộc quận Kiến An, quận Hải An thuộc dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp đô thị Hải Phòng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài: 7 tháng đầu năm có 7 dự án được cấp mới với tổng mức đầu tư 42,789 triệu USD; 7 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn tăng 16,307 triệu USD, tổng số vốn thu hút trên địa bàn thành phố đạt 59,096 triệu USD bằng 94,6% so với cùng kỳ 2009. Thẩm định dự án đầu tư: 7 tháng đầu năm đã phê duyệt 33 dự án đầu tư mới với tổng mức đầu tư là 1.680,5 tỷ đồng. Đăng ký kinh doanh: trong tháng cấp đăng ký thành lập mới cho 278 doanh nghiệp, 31 chi nhánh, văn phòng đại diện; 7 tháng đầu năm cấp đăng ký thành lập mới 1.948 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 8.333 tỷ đồng, giảm 8% về số doanh nghiệp và tăng 46,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Công tác hậu kiểm doanh nghiệp: trong tháng đã tiến hành làm thủ tục giải thể cho 9 doanh nghiệp và 9 Chi nhánh, Văn phòng đại diện. 7 tháng đã làm thủ tục giải thể cho 41 doanh nghiệp và 31 Chi nhánh theo trình tự của Luật Doanh nghiệp 2005. Tính đến hết tháng 7/2010 đã có 245 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do vi phạm Luật doanh nghiệp 2005.

Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị: Công bố quy hoạch chi tiết khu đô thị và công nghiệp Bến Rừng tại huyện Thủy Nguyên. Triển khai nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo hỗ trợ hộ nghèo khu vực nông thôn về nhà ở theo quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Lập kế hoạch phát triển nhà, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố đến năm 2025. Cấp chứng chỉ quy hoạch cho 12 hồ sơ khối cơ quan, cấp giấy phép xây dựng cho 7 hồ sơ. Triển khai thực hiện dự án xây dựng công viên Nomura giai đoạn 2. Đề án về nhiệm vụ, giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn ở nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 - 2020 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 15/7/2010. Tiếp tục thực hiện các công tác thông tin, tuyên truyền, thanh, kiểm tra an toàn giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn.

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường: thông báo thu hồi 15,2 ha đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ việc giao đất, cho thuê đất đối với 4 dự án đầu tư. Thẩm định bản đồ địa chính trích đo để phục vụ cho việc giao đất, thuê đất, thu hồi đất đối với 13 dự án. Cấp 2.194 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân. Xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu và kế hoạch đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố; hoàn thành dự thảo kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố năm 2010. Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường tại huyện An Dương.

2. Các lĩnh vực Văn hoá - Xã hội:

Công tác giáo dục và đào tạo: Tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2010 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, chính xác, đúng quy chế; phối hợp với các trường đại học, cao đẳng tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào các trường cao đẳng, đại học năm 2010 trên địa bàn thành phố. Tham dự kỳ thi Olympic Quốc tế, thành phố có 1 học sinh đạt huy chương Bạc môn Vật lý, 1 học sinh đạt huy chương Đồng môn Hóa học. Tổ chức Hội nghị bình xét thi đua năm học 2009-2010 các khối giao ước thi đua. Triển khai đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, tổ chức tập huấn cho các cán bộ giáo viên về công tác phòng chống các tác hại của thuốc lá trong trường học. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2009 – 2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010 – 2011; Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2010.

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, dân số, gia đình và trẻ em: Thực hiện nghiêm công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch: sốt xuất huyết, tiêu chảy,... đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp chủ động phòng chống các bệnh; tính đến ngày 26/7/2010 đã có 04 ca dương tính với phẩy khuẩn tả. Tổng kết tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm, trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào trên địa bàn thành phố. Kiểm tra công tác 6 tháng đầu năm tại các bệnh viện, các trung tâm y tế quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Công tác văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao: Tổ chức thành công Lễ mít tinh và chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam. Tổ chức kiểm tra một số cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố, chấn chỉnh và xử lý một số cơ sở có hành vi vi phạm. Thể dục - thể thao: Tổ chức thành công 9 môn thi đấu chính thức và 7 môn thi đấu chào mừng trong chương trình các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ VI năm 2010. Tham gia thi đấu 30 giải thể thao quốc gia và quốc tế, đoàn vận động viên Hải Phòng đã giành được 143 huy chương các loại trong đó có 44 huy chương Vàng, phá và lập 6 kỷ lục quốc gia. Đội bóng đá chuyên nghiệp Xi măng Hải Phòng đang xếp vị trí thứ 5/14 đội tại giải Vô địch Bóng đá quốc gia Cúp Petro Viet Nam Gas 2010.

Công tác thông tin và truyền thông: Bảo đảm an toàn cơ sở vật chất và thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phục vụ kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2010. Khai trương hệ thống Hội nghị truyền hình thành phố. Triển khai thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố. Hoàn thiện cổng thông tin điện tử Hội nghị hợp tác phi tập trung Việt Pháp Hải Phòng. Kiểm tra định kỳ việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với một số Đài truyền thanh không dây trên địa bàn huyện Tiên Lãng và An Lão.

Công tác lao động thương binh và xã hội: Trong tháng 7 ước giải quyết việc làm cho 3.410 lượt người lao động; 7 tháng ước giải quyết việc làm cho 27.110 lượt người lao động. Tổ chức thăm hỏi, tặng 51.228 xuất quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày thương binh liệt sỹ với số tiền 5,1 tỷ đồng; dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và một số nghĩa trang liệt sỹ, di tích cách mạng khác ở miền Trung. Hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 500 triệu đồng để xây dựng trường học, tôn tạo các di tích lịch sử và xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch dạy nghề cho lao động nghèo năm 2010 tại huyện Thủy Nguyên và dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện An Dương. Tổ chức 5 đợt thu gom 70 đối tượng nghiện ma túy đưa vào các trung tâm giáo dục lao động xã hội. Tăng cường công tác quản lý giáo dục dạy nghề cho các đối tượng được quản lý tại các Trung tâm giáo dục lao động xã hội; đến nay đã có 292/587 đối tượng quay trở lại Trung tâm giáo dục lao động xã hội số 2.

Bảo hiểm xã hội: Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc trong 7 tháng đầu năm ước 783 tỷ đồng đạt, 48,6% kế hoạch. Chi các chế độ bảo hiểm xã hội cho trên 846 nghìn lượt người; chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trên 986 nghìn lượt người. Xét duyệt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 53.990 hồ sơ.

Khoa học và công nghệ: Tổ chức 5 Hội nghị tư vấn xét duyệt đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố; triển khai, kiểm tra, đánh giá tiến độ 11 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp. Thẩm định công nghệ 3 dự án đầu tư; cấp phép, gia hạn giấy phép và kiểm tra điều kiện thực tế trước khi cấp phép X - quang y tế cho 4 đơn vị. Hỗ trợ kinh phí xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 14000 và ISO 9001 cho 13 đơn vị. Triển khai thanh tra liên ngành về an toàn bức xạ và đo lường tại 12 cơ sở bức xạ trên địa bàn thành phố.

3. Công tác nội chính

Công tác nội vụ và cải cách hành chính: Tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 3 Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ về thực thi các khuyến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính. Báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết thực hiện Nghị quyết về cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010 và chuẩn bị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2001-2010; đến nay đã có 1 Sở và 8/15 quận, huyện tổ chức Hội nghị tổng kết, 12 Sở, quận, huyện đã có báo cáo tổng kết. Tổ chức Hội nghị tổng kết bước 1 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Tiếp tục triển khai Đề tài khoa học về đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.Công tác tôn giáo: Triển khai kế hoạch viết niên giám, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chùa trên địa bàn thành phố. Các hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố diễn ra ổn định.

Hoạt động đối ngoại và viện trợ phi chính phủ: Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức Hội nghị phi tập trung Việt Pháp lần thứ 8 tại Hải Phòng. Đón tiếp 5 đoàn khách quốc tế đến làm việc, triển khai các dự án viện trợ nhân đạo, giao lưu văn hóa. Xây dựng quy chế vận động, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Hải Phòng; hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học về người Việt Nam ở nước ngoài.

Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội: Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch, chuyên đề phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, hình sự, ma túy. Tăng cường công tác quản lý các đại lý, điểm truy cập Internet công cộng trên địa bàn thành phố; tiếp tục thực hiện đợt cao điểm về tổng kiểm tra chấn chỉnh công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố. Kiểm tra, xử lý 10.928 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ và đường thủy nội địa. Xảy ra 77 vụ phạm pháp hình sự giảm 3 vụ so với tháng trước; bắt giữ 58 vụ tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy; xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 9 người, bị thương 7 người, tăng 3 vụ, số người chết và người bị thương không tăng giảm so với tháng trước; xảy ra 8 vụ cháy trên địa bàn thành phố.

Công tác quân sự địa phương: Triển khai thực hiện tốt các phương án phòng chống cơn bão số 1, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị. Tổ chức kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện quân nhân dự bị năm 2010. Hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2 cho 40 đồng chí, kết quả đạt khá. Tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự và xét duyệt đạo đức chính trị đợt II năm 2010. Tổng kết 4 năm thực hiện Đề án xóa nghèo cho Hội cựu chiến binh thành phố; tiếp tục xét duyệt hồ sơ và theo dõi các đơn vị chi trả cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng: Thanh tra thành phố và thanh tra các quận, huyện, sở, ngành đã kết thúc 34 cuộc thanh tra, kiểm tra; qua thanh tra đã phát hiện các sai phạm về kinh tế, đề nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 419 triệu đồng. Đã tiếp 34 lượt công dân, nhận và xử lý 64 đơn thư các loại chủ yếu về các lĩnh vực tranh chấp đất đai, quản lý kinh tế, tài chính, xây dựng cơ bản và lĩnh vực tư pháp. Thanh tra tại một số quận, huyện đã tiến hành các cuộc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

II. Kết quả thực hiện chủ đề năm 2010 Tăng cường bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội

1. Về tăng cường bảo vệ môi trường

Triển khai xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực Vật Cách - Quán Toan; tập trung thực hiện Đề án xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường nước, môi trường đất trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu và kế hoạch đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố; hoàn thành dự thảo kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố năm 2010. Tổ chức 2 đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường tại huyện An Dương.

Trong tháng 7/2010, Cảnh sát môi trường đã phát hiện 8 vụ vi phạm Luật bảo vệ môi trường: chở hàng hóa không đủ điều kiện tạm nhập, tái xuất, vận chuyển rác thải công nghiệp…

2. Về đảm bảo an sinh xã hội

Trong 7 tháng đầu năm 2010, toàn thành phố ước giải quyết việc làm cho 27.110 lượt lao động, bằng 57,7% so với kế hoạch năm 2010.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2010): tặng 51.228 suất quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố với số tiền 5,1 tỷ đồng.

Tập trung thực hiện xây dựng các Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề, Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố, Đề án xây dựng trường đào tạo nghề trọng điểm. Triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch dạy nghề cho người nghèo năm 2010 tại huyện Thủy Nguyên và dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện An Dương.

Thanh tra công tác thu và quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại 5 quận Kiến An, Hải An, Hồng Bàng, Ngô Quyền và Dương Kinh.

Đánh giá chung:

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 7 tháng 2010:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

ƯTH 7 tháng năm 2010

% So sánh

7 tháng/
cùng kỳ

7 tháng/
kế hoạch

1

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá CĐ 1994)

Tỷ đồng

23.370,5

114,1

53,7

2

Giá trị sản xuất thủy sản (theo giá cố định 1994)

Tỷ đồng

615,7

109,3

60,3

3

Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý

Tỷ đồng

1.628,1

143,0

-

4

Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng

Triệu tấn

20,44

111,2

58,4

5

Tổng kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

1.061,93

119,1

54,7

6

Thu nội địa

Tỷ đồng

3.267,05

130,4

63,3

7

Số lượng khách du lịch

1.000 lượt

2,498,9

103,5

59,5


- Khách quốc tế

1.000 lượt

390,6

100,5

53,1

8

Giải quyết việc làm cho người lao động

Người

27.110

114,4

57,7


Đánh giá chung:

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 7 tháng 2010:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

ƯTH 7 tháng năm 2010

% So sánh

7 tháng/
cùng kỳ

7 tháng/
kế hoạch

1

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá CĐ 1994)

Tỷ đồng

23.370,5

114,1

53,7

2

Giá trị sản xuất thủy sản (theo giá cố định 1994)

Tỷ đồng

615,7

109,3

60,3

3

Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý

Tỷ đồng

1.628,1

143,0

-

4

Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng

Triệu tấn

20,44

111,2

58,4

5

Tổng kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

1.061,93

119,1

54,7

6

Thu nội địa

Tỷ đồng

3.267,05

130,4

63,3

7

Số lượng khách du lịch

1.000 lượt

2,498,9

103,5

59,5


- Khách quốc tế

1.000 lượt

390,6

100,5

53,1

8

Giải quyết việc làm cho người lao động

Người

27.110

114,4

57,7

Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 7 tiếp tục ổn định và phát triển; một số ngành, lĩnh vực tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: công nghiệp, thủy sản, xuất khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, thu ngân sách trên địa bàn.

Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được tập trung quan tâm chỉ đạo; tổ chức tốt công tác thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày thương binh liệt sĩ.

Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống cơn bão số 1.

Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp mặc dù có tốc độ tăng trưởng khá nhưng chưa vững chắc, lượng khách du lịch đến thành phố tăng chậm, khách du lịch quốc tế đến thành phố giảm do số lượng, chất lượng dịch vụ còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu của du khách. Tiến độ một số công trình trọng điểm còn chậm như dự án Cầu Khuể, Tượng đài chiến thắng Cát Bi, Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông đường bộ tăng so với tháng trước. Công tác phòng chống cơn bão số 1 đã được triển khai có hiệu quả, không có thiệt hại về người song việc để xảy ra sự cố 3 tàu của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng bị đứt dây neo, trôi dạt, va đập, mắc kẹt tại cầu Bính gây hư hại là một bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống và kiểm tra quản lý các hoạt động an toàn hàng hải.

III. Một số công việc trọng tâm trong tháng 8 và các tháng tiếp theo:

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ và Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và kinh tế thành phố đạt tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2010. Tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn III Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2001-2010. Tập trung rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIII.

2. Tăng cường giải quyết các điểm tắc nghẽn về cơ chế chính sách giúp các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh nhất là đối với các doanh nghiệp đóng tàu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại.Tập trung kiểm tra việc kinh doanh, vận chuyển, lưu thông than và khoáng sản trên địa bàn thành phố.

Tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa mùa và rau màu vụ hè thu; chủ động đối phó với thiên tai, dịch bệnh. Tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển trang trại chăn nuôi năm 2010. Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010; thường xuyên kiểm tra các công trình trọng điểm phòng chống úng lụt, tăng cường công tác giám sát thi công các công trình tu bổ đê điều, nâng cấp các công trình thủy nông để đảm bảo đúng quy trình, chất lượng. Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn các cảng thủy, nội địa, các khu neo đậu tránh trú bão, các khu sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy trong mùa mưa bão.

3. Tập trung đánh giá công tác quản lý các dự án dở dang, dự án chậm tiến độ, dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án ODA. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm: dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cầu Khuể…; các dự án chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh dự án Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2, dự án xây dựng Cụm tượng đài Chiến thắng Cát Bi; khẩn trương triển khai xây dựng dự án quai đê, lấn biển huyện Tiên Lãng. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại các quận, huyện và thành phố để tăng thêm nguồn thu cho ngân sách. Tập trung khắc phục sự cố cầu Bính.

4. Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2009-2010, triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011; chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2010-2011. Tổ chức tốt Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2010. Khẩn trương hoàn thiện Đề án quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2010-2011. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tiếp tục chú trọng và quan tâm tới công tác xúc tiến quảng bá công tác du lịch của thành phố. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tập trung tham gia các giải thi đấu thể thao trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VI. Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 425 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt các bệnh nguy hiểm như tả, sốt xuất huyết. Đẩy mạnh công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình, triển khai Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển.

Tiếp tục thực hiện các Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng trường đào tạo nghề trọng điểm; triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2010 trên địa bàn thành phố. Hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm công tác xã hội thành phố. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức Hội nghị phi tập trung Việt - Pháp lần thứ 8 tại Hải Phòng.

5. Khẩn trương triển khai dự án Xây dựng và hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính thành phố Hải Phòng. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 15/7/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn ở nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010-2020. Nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, kiểm tra quản lý và sử dụng tài nguyên bảo vệ môi trường; lập kế hoạch kiểm tra, xử lý việc sử dụng đất đối với các tổ chức vi phạm Luật đất đai trên cơ sở kiểm kê đất đai theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

6. Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để bức xúc kéo dài, khiếu kiện đông người vượt cấp đảm bảo ổn định trật tự xã hội. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nỗ lực giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Thực hiện tốt công tác đặc xá năm 2010. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 1998 - 2010. Đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn thành phố.

Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh giai đoạn 2001 – 2010 và triển khai kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 65/NĐ – CP ngày 01/7/2002 của Chính phủ về công tác Phòng không nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục, hồ sơ gọi công dân nhập ngũ đợt II/2010. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2010.

7. Triển khai xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015./.

Nơi nhận:

- VPCP, VPQH;

- TTTU, TTHĐND TP;

- Đ/c Bí thư TU;

- CT, các PCT UBND TP;

- Các cấp, ngành trực thuộc;

- Các Ban của Đảng, các đoàn thể;

- Đoàn ĐBQH tại HP;

- Các Ban của HĐND TP, VP HĐND TP;

- C, PVP; các CV UBND TP;

- Phòng TCHC, Trang Web thành phố;

- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đan Đức Hiệp

 1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 498
  • Trong tuần: 3766
  • Tất cả: 3126182