Dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội ước thực hiện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2010

 Dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội ước thực hiện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2010


Phần I

Tình hình kinh tế - xã hội ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2010

1. Về kinh tế

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước 6 tháng thực hiện đạt 19.681,9 tỷ đồng, tăng 14,2% so cùng kỳ và bằng 45,3% kế hoạch năm; trong đó: khu vực doanh nghiệp Nhà nước 3.736,2 tỷ đồng tăng 11,2% so với cùng kỳ, bằng 45,7% kế hoạch; khu vực ngoài nhà nước 6.409,7 tỷ đồng tăng 9,9% so với cùng kỳ và bằng 42% kế hoạch, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 9.536 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ và bằng 47,6% kế hoạch. Ngành sản xuất giày dép đã có sự tăng trưởng trở lại (tăng 10% so với cùng kỳ); ngành đóng tàu do tiếp tục gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ nên giá trị sản xuất vẫn giảm so với cùng kỳ; ngành sản xuất thép tốc độ tăng trưởng đang chậm lại do ảnh hưởng của tiết giảm điện.

Sản xuất nông nghiệp: Năng suất lúa vụ đông xuân bình quân ước đạt 63,98 tạ/ha, bằng 101,75% so với vụ đông xuân năm trước; sản lượng lúa ước 250,8 nghìn tấn, giảm 0,6% so cùng kỳ. Chăn nuôi, tổng đàn gia cầm tăng 8,26% so cùng kỳ, đàn lợn tăng 1,29%, đàn bò tăng 0,95%, đàn trâu giảm 1,63%. Dịch tai xanh diễn biễn phức tạp, tính đến ngày 14/6 đã xuất hiện dịch tại 4 quận, huyện; tổng số lợn chết và tiêu hủy 3.332 con. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước 1.453,5 tỷ đồng, tăng 4,9% so cùng kỳ và bằng 51,3% kế hoạch năm; trong đó giá trị sản xuất trồng trọt ­ước 892 tỷ đồng, tăng 2,4%, bằng 56,1% kế hoạch năm; giá trị sản xuất chăn nuôi ước 513,5 tỷ đồng, tăng 9,1%, bằng 45% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước 12 tỷ đồng, giảm 1,6% và bằng 51,1% kế hoạch năm. Sản xuất thủy sản: tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thuỷ sản ước 6 tháng đạt 48.013 tấn, tăng 6,32% so cùng kỳ và bằng 53,4% kế hoạch năm. Ước giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt 506,7 tỷ đồng, tăng 9,2% so cùng kỳ, bằng 49,6% kế hoạch năm, trong đó giá trị khai thác ước tăng 6,8% và bằng 53,7% kế hoạch năm; giá trị nuôi trồng và dịch vụ ước tăng 11,3%, bằng 46,7% kế hoạch năm.

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước tăng 27,2% so với cùng kỳ, bằng 49,7% kế hoạch năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố 6 tháng ước tăng 19,7% so với cùng kỳ, bằng 44,9% kế hoạch năm. Tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng ước tăng 20,1% so với cùng kỳ.

Sản lượng hàng hóa qua cảng trên địa bàn thành phố 6 tháng ước tăng 15,3% so với cùng kỳ, bằng 50,9% kế hoạch năm. Vận tải hàng hóa trên địa bàn 6 tháng ước tăng 18,5% về tấn và tăng 15,4% về tấn km. Vận tải hành khách 6 tháng ước giảm 6,3% về người và giảm 13,9% về người km. Bưu chính viễn thông: số thuê bao điện thoại phát triển mới trong 6 tháng đầu năm ước đạt 390.000 thuê bao, thuê bao Internet ước tăng thêm 6.200 thuê bao. Tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng 6 tháng ước tăng 3,1% trong đó khách quốc tế tăng 0,6% so cùng kỳ. Doanh thu khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ 6 tháng ước tăng 40,6% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng ước 16.840 tỷ đồng tăng 33,4% so với cùng kỳ, trong đó: thu nội địa 2.757,4 tỷ đồng, tăng 32,4%; thu hải quan 14.082,5 tỷ đồng, tăng 33,6%. Chi ngân sách địa phương 6 tháng ước 2.532,3 tỷ đồng tăng 16,8% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản tăng 17,8%, chi thường xuyên tăng 16,2%.

Tín dụng: Tổng nguồn vốn huy động 6 tháng đầu năm ước tăng 15%; tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 6 đạt 46.000 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 2072/QĐ-TTg (mức hỗ trợ 2% lãi suất) đạt 57 tỷ đồng; dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng nhà ở khu vực nông thôn theo Quyết định 2213/QĐ-TTg (hỗ trợ 2% lãi suất) 710 triệu đồng; cho vay hộ nông dân phục vụ sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi 2.000 tỷ đồng. Cho vay các đối tượng chính sách của các Ngân hàng Chính sách xã hội là 1.430 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ, trong đó: cho vay hộ nghèo đạt 612 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm 85 tỷ đồng.

Đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng ước tăng 28,1% so với cùng kỳ và bằng 44,5% kế hoạch năm. Một số công trình được tập trung đẩy nhanh tiến độ như: tuyến đường trục qua khu công nghiệp Đình Vũ, tuyến đường Cầu Rào 2 – nút giao thông Nguyễn Văn Linh, các dự án của trường Đại học Hải Phòng, dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp tuyến đê biển II đoạn K0+000 đến K10+660, các công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Đã khởi công xây dựng khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ; khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại huyện Tiên Lãng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài: 6 tháng đầu năm có 5 dự án được cấp mới với tổng mức đầu tư 32,609 triệu USD; 5 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn tăng 7,437 triệu USD, tổng số vốn thu hút trên địa bàn thành phố đạt 40,046 triệu USD bằng 64,2% so với cùng kỳ 2009. Thẩm định dự án đầu tư: 6 tháng đầu năm đã phê duyệt 25 dự án đầu tư mới với tổng mức đầu tư là 1.190,3 tỷ đồng. Đăng kí kinh doanh: 6 tháng đầu năm cấp đăng ký thành lập mới 1.677 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 7.628 tỷ đồng, giảm 5,7% về số doanh nghiệp và tăng 60% số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Tiến hành làm thủ tục giải thể cho 47 đơn vị, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của 205 doanh nghiệp vi phạm Luật doanh nghiệp 2005. Khai trương Cổng thông tin điện tử doanh nghiệp của thành phố.

Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị: Hoàn thành đề án quy hoạch vị trí xây dựng Cảng hàng không quốc tế tại huyện Tiên Lãng. Thông qua đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Bắc sông Cấm. Cấp chứng chỉ quy hoạch cho 95 hồ sơ khối cơ quan, cấp giấy phép xây dựng cho 86 hồ sơ; thẩm định quy hoạch 10 hồ sơ, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 3 quận Hồng Bàng, Lê Chân và Ngô Quyền. Tổ chức thẩm định 184 hồ sơ bán nhà ở theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở. Tích cực triển khai xây dựng dự thảo Đề án về quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải (chất thải rắn) nông thôn cho các huyện của thành phố đến năm 2020.

Đẩy mạnh việc thực hiện các công tác thông tin, tuyên truyền, thanh, kiểm tra an toàn giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn. Triển khai thực hiện Quyết định số 1611/QĐ-UB ngày 19/8/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố, lắp đặt 3 cụm đèn tín hiệu giao thông tại quận Hải An, huyện Thủy Nguyên và huyện An Lão. Triển khai ra quân nạo vét bùn toàn bộ các ga thu, ga thăm hệ thống thoát nước khu vực phường Đổng Quốc Bình; triển khai vớt rác, hút bùn, khơi thông mương An Kim Hải (đoạn từ cầu vượt Lạch Tray đến ngã 4 Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm) để khắc phục tình trạng ngập lụt khu vực đường Nguyễn Bình thuộc phường Đổng Quốc Bình.

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường: thông báo thu hồi 349,4 ha đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ việc giao đất, cho thuê đất đối với 38 dự án đầu tư. Cấp 12.191 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân. Thực hiện quan trắc chất lượng không khí xung quanh thành phố, quan trắc chất lượng nước mặt của các nguồn nước ngọt cung cấp cho sinh hoạt của thành phố, quan trắc chất lượng nước mặt tại một số hồ điều hòa, kênh và cửa xả của thành phố. Tiến hành thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với 18 doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đất đai và môi trường với số tiền là 304,8 triệu đồng. Hoàn thiện Đề án quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thành phố Hải Phòng đến năm 2020.

2. Các lĩnh vực Văn hoá - Xã hội:

Công tác giáo dục và đào tạo: Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm 2010 đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Tham dự thi học sinh giỏi toàn quốc năm học 2009-2010 thành phố 72/82 học sinh đạt giải (7 giải nhất, 35 giải nhì, 17 giải ba và 13 giải khuyến khích); tổ chức Lễ biểu dương học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi dự thi quốc tế. Triển khai công tác tuyển sinh năm học 2010-2011 và chuyên đề Đổi mới phương pháp dạy học lồng ghép giáo dục môi trường tại huyện Cát Hải. Hoàn thành 606/2.150 phòng học trong chương trình cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng sử dụng điện năng tiết kiệm, hiệu quả trong các trường học Hải Phòng. Thanh tra các khoản thu và dạy thêm, học thêm tại 5 Phòng giáo dục và đào tạo, 10 trường THPT, 2 Trung tâm giáo dục thường xuyên; thanh tra chuyên đề phòng giáo dục và đào tạo huyện Cát Hải, 4 trường THPT và 2 Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, dân số, gia đình và trẻ em: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo, người già, trẻ em dưới 6 tuổi, người có thẻ bảo hiểm y tế. Tập huấn công tác phòng chống dịch mùa hè và các bệnh dịch nguy hiểm cho các trung tâm y tế dự phòng trên địa bàn thành phố. Tiếp tục triển khai Đề án 1816 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tổ chức thành công tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục triển khai các Đề án về dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Công tác văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao: Tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Hải Phòng và các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các điểm văn hóa, dịch vụ văn hóa; qua thanh kiểm tra đã lập 77 biên bản, cảnh cáo 58 trường hợp vi phạm, tịch thu gần 1.077 xuất bản phẩm. Triển khai hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch nhà hàng, karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố. Thể dục - thể thao: Tổ chức thành công Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao thành phố Hải Phòng lần thứ VI. Tham gia thi đấu 33 giải thể thao quốc gia và quốc tế, đoàn vận động viên Hải Phòng đã giành được 74 huy chương các loại trong đó có 24 huy chương Vàng. Đội bóng đá chuyên nghiệp Xi măng Hải Phòng đang xếp vị trí thứ 6/14 đội tại giải Vô địch Bóng đá quốc gia Cúp Petro Viet Nam Gas 2010.

Công tác thông tin và truyền thông: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động chào mừng 55 năm ngày giải phóng Hải Phòng và các ngày lễ lớn trong năm. Tổ chức khai trương Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng. Triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thành phố năm 2010. Xây dựng Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố đến năm 2015, định hướng 2020; xây dựng quy chế vận hành hệ thống hội nghị truyền hình của thành phố. Triển khai điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn năm 2010, triển khai điều tra dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố. Kiểm tra các trạm thu, phát sóng thông tin di động, các đài truyền thanh không dây trên địa bàn thành phố.

Công tác lao động thương binh và xã hội: Trong 6 tháng đầu năm ước giải quyết việc làm cho 23.700 lượt người lao động, bằng 50,4% kế hoạch năm. Tổ chức thăm hỏi, tặng 51.552 xuất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Hải Phòng với số tiền 6,7 tỷ đồng; tiến hành làm mới và sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách. Triển khai thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch dạy nghề cho lao động nghèo năm 2010. Thanh tra việc thực hiện Bộ luật lao động và thực hiện các kiến nghị sau thanh tra tại 40 đơn vị. Tổ chức 28 đợt thu gom 445 đối tượng nghiện ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố đưa vào các trung tâm giáo dục lao động xã hội để chữa trị phục hồi. Tăng cường công tác quản lý giáo dục tại các Trung tâm giáo dục lao động xã hội. Vào hồi 18 giờ 20, ngày 16/5/2010, đã có 587 học viên bỏ Trung tâm giáo dục lao động số 2 (Tiên Lãng) bỏ về nhà; Ủy ban nhân dân thành phố đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, vận động thuyết phục học viên trở lại Trung tâm, ổn định tình hình; đến 27/5/2010, đã có 218 học viên tự nguyện trở lại Trung tâm.

Bảo hiểm xã hội: Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc trong 6 tháng đầu năm ước đạt 682 tỷ đồng. Chi các chế độ bảo hiểm xã hội cho trên 723 nghìn lượt người; chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trên 705 nghìn lượt người; triển khai phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất. Đã xét duyệt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 35.200 hồ sơ các loại; thực hiện xét duyệt chế độ bảo hiểm xã hội đúng thủ tục và đúng thời gian quy định. Đến nay trên địa bàn đã có 1.077.740 người có thẻ bảo hiểm y tế, đạt 58,66% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Khoa học và công nghệ: Tổ chức đánh giá, nghiệm thu 9 nhiệm vụ, tư vấn xét duyệt 11 nhiệm vụ, kiểm tra tiến độ thực hiện 24 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp. Thẩm định công nghệ 14 dự án đầu tư, thẩm định thực tế cơ sở bức xạ để cấp phép X-quang y tế cho 4 đơn vị. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho 3 tổ chức. Hỗ trợ kinh phí xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO cho 48 đơn vị, tổng số các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 6 là 366 đơn vị. Thực hiện tốt công tác vận động, hướng dẫn, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố thủ tục xác lập và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

3. Công tác nội chính

Công tác nội vụ và cải cách hành chính: Hoàn thành giai đoạn II Đề án 30 về rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tỷ lệ đơn giản hóa thủ tục hành chính của thành phố đạt 73%; tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 3 Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ về thực thi các khuyến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính. Khai trương Trang thông tin thủ tục hành chính thành phố. Triển khai lập Đề án đào tạo giám đốc doanh nghiệp thích ứng hội nhập. Tổ chức triển khai bước đầu về tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010; một năm thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức bộ máy một số sở, ban, ngành và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố. Tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ VII (làm điểm cho 27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); Hội nghị biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo của thành phố. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất lần II nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. Công tác tôn giáo: các hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố diễn ra ổn định. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nhà đất liên quan đến tôn giáo.

Công tác đối ngoại: Đón tiếp 62 đoàn khách quốc tế đến làm việc, triển khai các dự án viện trợ nhân đạo, giao lưu văn hóa; tổ chức 5 đoàn công tác của lãnh đạo thành phố đi xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, củng cố và phát triển quan hệ với các địa phương nước ngoài. Tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về Hải Phòng đón Kiều bào. Thu hút thêm 2 dự án đầu tư mới của kiều bào với tổng vốn trên 35 triệu USD. Trong 6 tháng đầu năm có 8 tổ chức phi chính phủ nước ngoài ký cam kết tài trợ với tổng trị giá gần 3,5 triệu USD. Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức Hội nghị phi tập trung Việt Pháp lần thứ 8 tại Hải Phòng. Xây dựng Quy chế quản lý thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại, tổ chức Hội nghị gặp gỡ các nhà tài trợ phi chính phủ nước ngoài lần thứ 3, hoàn thiện Đề tài nghiên cứu khoa học về người Việt Nam ở nước ngoài. Đoàn lãnh đạo thành phố đã tham dự Hội thảo quốc tế do WB tổ chức về phát triển mô hình thành phố sinh thái – thành phố kinh tế (Eco2 Cities); triển khai các hoạt động hợp tác với Đại học bang Queensland về ứng dụng phương pháp tư duy hệ thống trong tăng cường hợp tác liên ngành và xây dựng Phòng thí nghiệm học tập tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà.

Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội: Giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra các hoạt động biểu tình, bạo loạn, khủng bố, phá hoại; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, công tác đấu tranh trấn áp và điều tra xử lý tội phạm đạt hiệu quả cao. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm chào mừng 55 năm ngày giải phóng Hải Phòng và các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm 2010. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường. Tập trung triển khai công tác phòng chống các hoạt động xâm hại môi trường; trong 6 tháng đầu năm đã phát hiện, điều tra 245 vụ, xử lý hành chính 55 vụ với tổng số tiền phạt 607 triệu đồng. Xảy ra 363 vụ phạm pháp hình sự, giảm 11 vụ so với cùng kỳ; bắt giữ 161 vụ tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy, giảm 31 vụ so với cùng kỳ. Tai nạn giao thông: xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 78 người, bị thương 41 người, tăng 5 vụ, tăng 8 người chết, tăng 8 người bị thương so với cùng kỳ; xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết 6 người, tăng 2 vụ và 3 người chết so với cùng kỳ; xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường thủy làm chết 1 người, tăng 1 vụ và tăng 1 người chết so với cùng kỳ.

Công tác quân sự địa phương: Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng bảo đảm an toàn địa bàn, cơ quan, đơn vị. Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cấp xã, phường, thị trấn và diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2010. Tổ chức huấn luyện cho Dân quân tự vệ, dự bị động viên theo đúng kế hoạch, kết quả chung đạt khá; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đồng chí thuộc đối tượng 3, 4, 5. Tổ chức Hội nghị hiệp đồng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật năm 2010. Tổ chức tốt công tác bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng xuân Canh Dần và chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ công tác kỹ thuật; bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất khác; tăng cường tuần tra canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối vũ khí trang bị, kho, trạm.

Công tác tư pháp: Triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1987/QĐ-TTg ngày 30/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố. Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 56 văn bản cấp thành phố và 82 văn bản cấp quận, huyện. Ban hành và triển khai Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010 và tại các quận, huyện. Triển khai Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu mô hình tổ chức hoạt động thông tin công chứng hợp đồng, giao dịch bất động sản thành phố Hải Phòng”. Tập trung tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Giáo dục; Luật Bảo hiểm y tế; Luật phòng chống tham nhũng.

Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng: Thanh tra thành phố và thanh tra các quận, huyện, sở ngành đã tiến hành 239 cuộc thanh tra, kiểm tra; qua thanh tra, kiểm tra 1.476 đơn vị, cá nhân đã phát hiện các sai phạm về kinh tế 21,295 tỷ đồng, kiến nghị xử lý nộp ngân sách nhà nước 4,894 tỷ đồng; phát hiện 13.548 m2 đất sử dụng chưa đúng mục đích. Tiếp 3.053 lượt công dân, tăng 2% so với cùng kỳ; nhận và xử lý 1.153 đơn thư các loại chủ yếu về các lĩnh vực tranh chấp đất đai, quản lý kinh tế, tài chính, xây dựng cơ bản và lĩnh vực tư pháp. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị báo cáo và nộp bản lưu kê khai tài sản của cán bộ công chức thuộc diện phải kê khai trong năm 2009, đến nay có 78/103 đơn vị gửi báo cáo và nộp bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2009, đạt tỷ lệ 75,72%.

II. Kết quả thực hiện chủ đề năm 2010 Tăng cường bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội

1. Về tăng cường bảo vệ môi trường

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng nhân dân về bảo vệ môi trường tại Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, xã An Hưng huyện An Dương. Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam, tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức thành công Hội thảo quốc tế “Tiếp cận hệ sinh thái vùng trong quản lý vùng bờ Hải Phòng – Quảng Ninh”, có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học có uy tín của Mỹ, Đức,…

Triển khai xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực Vật Cách - Quán Toan; triển khai Đề án xây dựng cơ chế chính sách đầu tư đổi mới công nghệ, dây chuyền sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố theo hướng sử dụng công nghệ thân thiện môi trường, phù hợp với hệ thống quản lý môi trường tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế. Triển khai lập Đề án quy hoạch quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố đến năm 2025 làm cơ sở cho việc giới thiệu địa điểm xây dựng các nhà máy xử lý rác thải theo quy hoạch được duyệt.

2. Về đảm bảo an sinh xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2010, toàn thành phố ước giải quyết việc làm cho 23.700 lượt lao động, bằng 50,4% so với kế hoạch năm 2010.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức Tết Nguyên Đán và đón xuân Canh Dần 2010, tổ chức tốt công tác thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày giải phóng Hải Phòng; tiến hành làm mới và sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách. Triển khai thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ.

Uỷ ban nhân dân thành phố đã bố trí 2.100 triệu đồng từ ngân sách thành phố để hỗ trợ về nhà ở cho 700 hộ nghèo (Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ). Triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (thí điểm tại 2 huyện An Dương và Vĩnh Bảo).

Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho người dân, quan tâm chăm sóc sức khỏe người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em dưới 6 tuổi, duy trì chế độ làm việc của bác sĩ tại trạm y tế xã, phường. Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: đến nay trên địa bàn thành phố đã có 1.077.740 người có thẻ bảo hiểm y tế, đạt 58,66% dân số tham gia bảo hiểm y tế (kế hoạch phấn đấu đến hết năm 2010 có 60% dân số tham gia bảo hiểm y tế). Thanh tra bảo hiểm tại các đơn vị: Dương Kinh, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Kiến An và Hải An; tập trung thanh tra các nội dung về việc lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Đánh giá chung: Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm 2010 giữ được ổn định và phát triển khá, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đảm bảo tốc độ tăng trưởng đạt kế hoạch đã đề ra. Sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh, tăng cường bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng tăng 10,26% so với cùng kỳ và đang dần lấy lại đà tăng trưởng trước suy thoái (GDP 6 tháng năm 2009: 5,85%; GDP 6 tháng năm 2008: 12,2%). Một số ngành, lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: sản xuất thủy sản (+ 9,2%), xuất khẩu (+ 19,7%), thu nội địa (+ 32,4%), thu hải quan (+ 58,3%), lượng hàng hóa qua cảng (+ 15,3%), tổng vốn đầu tư toàn xã hội (+ 28,1%).

Các dự án trọng điểm được đẩy mạnh (Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, quy hoạch sân bay quốc tế tại Tiên Lãng). Khởi công, khánh thành các công trình có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố: đường trục qua khu công nghiệp Đình Vũ, đường nối Cầu Rào II đến nút giao đường Nguyễn Văn Linh, dự án đường bao phía Đông Nam quận Hải An, khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ; khu đào tạo và nghiên cứu trường Đại học Y Hải Phòng, Trung tâm dưỡng sinh và phục hồi sức khỏe cán bộ, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đẩy nhanh ứng dụng chính phủ điện tử, khai trương cổng thông tin thành phố; cắt giảm 73% thủ tục hành chính, tiếp tục tập trung vào mục tiêu 3 giảm: “giảm thủ tục, giảm giấy tờ, giảm thời gian”. Rà soát và kiên quyết dừng hoạt động của 5.200 doanh nghiệp vi phạm Luật Doanh nghiệp.

Lĩnh vực văn hóa xã hội được tập trung quan tâm chỉ đạo. Tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Hải Phòng và các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm. Tổ chức tốt công tác thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Tham gia tổ chức và tạo điều kiện tổ chức nhiều sự kiện quốc gia và quốc tế trên địa bàn.

Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm chào mừng các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm. Xử lý tốt các vụ việc đột xuất, bất ngờ (đặc biệt là vụ việc Tin lành của Phạm Hữu Thịnh, vụ việc các học viên Trung tâm giáo dục lao động số 2 bỏ về nhà).

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn tồn tại một số hạn chế, yếu kém: khó khăn của một số ngành kinh tế trọng điểm như ngành đóng tàu vẫn gặp khó khăn về vốn và khách hàng nên vẫn chưa có sự tăng trưởng dương, thiếu điện cho các hoạt động sản xuất công nghiệp. Hoạt động du lịch chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của thành phố. Tình hình dịch tai xanh ở lợn diễn biến phức tạp (dịch đã xuất hiện trên địa bàn 4 quận, huyện); song một số địa phương còn lúng túng trong xử lý dịch bệnh. Một số dự án, công trình trọng điểm khởi công, hoàn thành, khánh thành năm 2010 nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày giải phóng Hải Phòng chậm tiến độ như: dự án xây dựng Cụm tượng đài Chiến thắng Cát Bi, dự án xây dựng cửa ô phía Tây Bắc thành phố (Công viên Nomura giai đoạn 2), dự án cải tạo nút giao thông Quán Trữ. Tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, tăng cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2009. Còn để xảy ra tình huống bất ngờ như vụ việc một số học viên Trung tâm giáo dục lao động số 2 bỏ trại về nhà; Tình hình tội phạm hình sự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; số đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép có chiều hướng gia tăng. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, trả lời một số kiến nghị của cử tri còn chậm, chưa triệt để; tiến độ triển khai một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố chưa đảm bảo theo đúng yêu cầu đặt ra.

Về sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm:

Một là, Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ- CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và kinh tế thành phố đạt tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2010.

Tập trung kiểm tra, chỉ đạo công tác tu bổ đê, kè, cống; sản xuất công nghiệp; sản xuất nông nghiệp; phòng chống dịch bệnh lợn “tai xanh”; công tác đền bù giải phóng mặt bằng; giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo; cải cách hành chính; khắc phục ô nhiễm môi trường, chống ngập lụt trong mùa mưa bão;…

Tổ chức Hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp có số thu lớn trên địa bàn thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thúc đẩy phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế. Chỉ đạo phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn chuẩn bị đầu tư đợt I năm 2010 cho các dự án ngay từ đầu năm để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển. Tập trung bố trí vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2010 cho các công trình, dự án có hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong năm 2010 – 2011; bám sát các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách của Chính phủ, phản ứng nhanh, linh hoạt với diễn biến phức tạp của nền kinh tế, khơi thông các nguồn vốn, giảm các thủ tục hành chính phiền hà, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, chú trọng các thị trường mới có tiềm năng. Quan tâm chỉ đạo nghiên cứu nhằm đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhất là cơ cấu công nghiệp và dịch vụ để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách để đảm bảo cho nhu cầu tăng chi; bảo vệ môi trường, thu hút các dự án trong danh mục khuyến khích đầu tư. Đẩy mạnh việc đấu giá đất của thành phố cũng như của các quận, huyện để tạo nguồn vốn đầu tư, thanh toán nợ xây dựng cơ bản.

Hai là, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội

Tổ chức tốt công tác thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Hải Phòng đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Triển khai kế hoạch làm mới, sửa chữa 500 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách người có công và phân bổ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ các địa phương nâng cấp, sửa chữa mộ, nghĩa trang liệt sĩ. Đã bố trí 2,1 tỷ đồng để hỗ trợ 700 hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính Phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch dạy nghề cho lao động nghèo năm 2010.

Chỉ đạo xây dựng và triển khai Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện năm chủ đề 2010 “Tăng cường bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội”. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 về việc phê duyệt Đề án xây dựng tiêu chí, danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không chấp thuận đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến 2020. Tập trung kiểm tra, thanh tra các cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại khu vực Vật Cách - Quán Toan; triển khai xây dựng Đề án xây dựng cơ chế chính sách đầu tư đổi mới công nghệ, dây chuyền sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố theo hướng sử dụng công nghệ thân thiện môi trường, phù hợp với hệ thống quản lý môi trường tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế. Triển khai lập Đề án quy hoạch quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố đến năm 2025 làm cơ sở cho việc giới thiệu địa điểm xây dựng các nhà máy xử lý rác thải theo quy hoạch được duyệt.

Ba là, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm khởi công, hoàn thành, khánh thành năm 2010 nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Thực hiện điều chỉnh phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác theo dõi các dự án, công trình trọng điểm để tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của Ủy ban nhân dân thành phố. Kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, cơ chế vốn cho một số dự án, công trình điểm của các quận, huyện. Công tác giải phóng mặt bằng được đôn đốc quyết liệt, tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng của nhiều công trình dự án được thực hiện nhanh gọn hơn, góp phần quan trọng vào quá trình cải thiện môi trường đầu tư.

Các đồng chí Lãnh đạo và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố luôn thực hiện đúng quy chế phối hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức, đoàn thể; luôn coi trọng và tiếp thu các ý kiến đóng góp tham gia về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, giải trình và xử lý kịp thời những ý kiến kiến nghị, chất vấn của cử tri tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chuẩn bị tốt các kỳ họp, chất lượng chuẩn bị các báo cáo, đề án phục vụ cho kỳ họp từng bước được nâng cao, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định. Duy trì thực hiện tốt các phiên họp giao ban thường kỳ hàng tuần, hàng tháng, tổ chức họp giao ban trực tuyến với các quận huyện vừa tiết kiệm về kinh phí, thời gian, vừa nâng cao chất lượng của các phiên họp đồng thời góp phần xử lý nhanh, có hiệu quả các kiến nghị của địa phương. Chuẩn bị tốt nội dung, tham gia đầy đủ các phiên họp giao ban trực tuyến của Chính phủ và có những kiến nghị kịp thời với Chính phủ và các Bộ, ngành để giải quyết những khó khăn vướng mắc cho địa phương.

III. Một số công việc trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2010:

1. Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và kinh tế thành phố đạt tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2010. Tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn III Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể về cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010.

2. Chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện 3 giảm “giảm thủ tục, giảm giấy tờ, giảm thời gian” tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh nhất là đối với các doanh nghiệp đóng tàu, sản xuất kim loại... Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại để sớm đưa vào khai thác, góp phần tăng trưởng năm 2010 và các năm tiếp theo. Tập trung rà soát tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở đối với các ngành kinh tế có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch, phấn đầu hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch cung ứng điện, thực hiện phương án cấp điện ưu tiên cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có nguồn thu lớn. Kiểm soát tình hình cung, cầu hàng hóa, lượng hàng dự trữ, giám sát việc thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá và bán hàng hóa theo giá niêm yết tránh tình trạng tăng giá quá mức đối với các mặt hàng thiết yếu.

3. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2010, vụ đông xuân năm 2010-2011. Tiếp tục triển khai Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cấp kinh phí hỗ trợ điều trị lợn ốm do mắc bệnh tai xanh trên địa bàn thành phố năm 2010. Tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch bệnh, chăm sóc đàn gia súc, gia cầm, hạn chế lây lan dịch bệnh tai xanh trên diện rộng. Tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển trang trại chăn nuôi năm 2010. Tăng cường kiểm tra, kiến nghị xử lý kịp thời các vụ vi phạm; tuần tra, phát hiện, đề xuất biện pháp xử lý các sự cố hư hỏng công trình đê điều, thủy nông. Kiểm tra các công trình trọng điểm phòng chống úng lụt sửa chữa kịp thời các hư hỏng, chủ động phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

4. Tăng cường quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chú trọng công tác lập, thẩm định các dự án đầu tư; tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cửa ô phía Tây Bắc thành phố (công viên Nomura giai đoạn 2); hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2, dự án xây dựng Cụm tượng đài Chiến thắng Cát Bi. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng cầu Khuể để tổ chức khánh thành nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Khẩn trương triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án Quai đê, lấn biển huyện Tiên Lãng. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án nâng cấp bệnh viện bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại các quận, huyện và thành phố để tăng thêm nguồn thu cho ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, nhất là các doanh nghiệp thành lập để mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Triển khai thực hiện Đề án thu thuế qua hệ thống ngân hàng. Rà soát lại tất cả các khoản phí và lệ phí được phép thu trên địa bàn, nhất là phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản.

5. Hoàn thiện Đề án học phí trình Hội đồng nhân dân thành phố trong kỳ họp thứ 18. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt các kỳ thi tuyển sinh năm học 2010-2011 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, chính xác, đúng quy chế. Tiếp tục triển khai dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng sử dụng điện năng tiết kiệm, hiệu quả trong các trường học Hải Phòng. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về phát triển giáo dục mầm non thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt các bệnh nguy hiểm như tiêu chảy, sốt xuất huyết. Tăng cường các biện pháp bình ổn giá thuốc, hoàn thành kế hoạch đấu giá thuốc mới. Triển khai kế hoạch số 2729/KH-UBND ngày 18/5/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Quan tâm công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và kế hoạch hoá gia đình, thực hiện tốt việc tuyên truyền pháp luật về dân số, tăng cường các biện pháp ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%, khắc phục tình trạng sinh con thứ 3. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các bếp ăn công nghiệp trên địa bàn thành phố. Mở rộng diện điều trị bằng Methadone trong cộng đồng.

Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 425 ngày mất của Danh nhân văn hóa Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố, trong đó chú trọng khu vực Đồ Sơn và đảo Cát Bà; đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, mở rộng thêm các tuyến, tua, điểm du lịch. Đẩy mạnh phong trào xây dựng và nâng cao chất lượng toàn diện của làng văn hoá, khu dân cư văn hoá, xây dựng mô hình xã văn hoá, thị trấn văn hoá.

6. Tiếp tục thực hiện các Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng trường đào tạo nghề trọng điểm. Triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch dạy nghề cho lao động nghèo năm 2010. Triển khai Đề án đào tạo giám đốc doanh nghiệp thích ứng hội nhập. Khẩn trương triển khai dự án Xây dựng và hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính thành phố Hải Phòng. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; kiểm soát các cơ sở hoạt động trong khu công nghiệp, khu đông dân cư.

Triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị hợp tác phi tập trung Pháp – Việt lần thứ 8 tại Hải Phòng.

7. Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để bức xúc kéo dài, khiếu kiện đông người vượt cấp đảm bảo ổn định trật tự xã hội. Nắm chắc tình hình, phòng ngừa đấu tranh với các hoạt động khủng bố, phá hoại; triệt xóa các băng nhóm tội phạm, tụ điểm cờ bạc, ma túy, mại dâm, kịp thời phát hiện đấu tranh phòng chống tội phạm tại cơ sở để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2010. Triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt II năm 2010, chuẩn bị tuyển quân đợt I năm 2011.

8. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Kỳ họp 18 của Hội đồng nhân dân thành phố và các Hội nghị Ban Thường vụ Thành uỷ, Hội nghị Thành ủy. Nâng cao chất lượng dự báo và triển khai tốt việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015./.

 1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 495
  • Trong tuần: 3763
  • Tất cả: 3126179