Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 02 tháng đầu năm 2010
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 02 tháng đầu năm 2010

I. Kết quả kinh tế - xã hội tháng 2 và 02 tháng đầu năm 2010

1. Về kinh tế

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 2 ước tăng 10,8% so với tháng 2 năm 2009; 2 tháng đầu năm ước tăng 14,8% so với cùng kỳ, một số ngành có tỷ trọng lớn tăng khá: sản xuất kim loại (tăng 34,8%), sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại (tăng 14%), sản xuất máy móc thiết bị điện (tăng 14,3%); Một số ngành vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi như: ngành đóng tàu (giảm 22,8%), sản xuất giày dép (giảm 3,2%).

Sản xuất nông nghiệp: Diện tích gieo trồng các loại cây vụ đông 2009-2010 tăng 7,8% so với cùng kỳ; diện tích lúa xuân đã cấy bằng 94,75% kế hoạch. Chăn nuôi: tổng đàn trâu ước tăng 3,7%, đàn bò tăng 3,1%, đàn lợn tăng 1,4%, đàn gia cầm tăng 6,4% so với tháng 2/2009. Thủy sản: tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thuỷ sản tháng 2 ước tăng 6,2%, 2 tháng ước tăng 4% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất 2 tháng đầu năm tăng 12,4% so với cùng kỳ. Tổ chức ra quân phát động Tết trồng cây đồng loạt vào sáng mùng 9 Tết nguyên đán trên địa bàn thành phố.

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước tăng 34,6%; 2 tháng ước tăng 26,9% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 so với tháng trước tăng 2,25%; so với tháng cùng kỳ tăng 8,66%, không có hiện tượng sốt giá trong dịp tết Nguyên Đán Canh Dần. Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố tháng 2 ước tăng 31,1%, 2 tháng ước tăng 37,7% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 2 ước tăng 11,9%, 2 tháng ước tăng 30,6% so với cùng kỳ.

Sản lượng hàng hóa qua cảng trên địa bàn thành phố tháng 2 ước tăng 25,8%, 2 tháng ước tăng 33,9% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 2 ước tăng 4% về tấn và tăng 19% về tấn km; 02 tháng ước tăng 14,3% về tấn và tăng 16,9% về tấn km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách tháng 2 ước tăng 19% về người và tăng 7,4% về người km; 2 tháng ước tăng 11,1% về người và tăng 3,6% về người km so với cùng kỳ. Bưu chính viễn thông: số thuê bao điện thoại phát triển mới trong tháng 02 ước đạt trên 65.000 thuê bao, thuê bao Internet ước tăng thêm 2.500 thuê bao.

Tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng tháng 2 ước giảm 1%, trong đó khách quốc tế giảm 3,1%; 2 tháng ước tăng 6,2% trong đó khách quốc tế giảm 2,3% so cùng kỳ. Doanh thu khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ 2 tháng ước tăng 55,9% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 2 ước 2.808,8 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 305 tỷ đồng; 2 tháng ước 6.153,6 tỷ đồng tăng 84,9% so với cùng kỳ, trong đó: thu nội địa 967 tỷ đồng, tăng 55,5%. Chi ngân sách địa phương tháng 2 ước 395,8 tỷ đồng, 2 tháng ước 870,375 tỷ đồng tăng 18,3% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản tăng 16,2%, chi thường xuyên tăng 18,9%. Tín dụng: Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 2 ước tăng 23% so với tháng 2/2009; tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 2 tăng 34% so với tháng 2/2009.

Đầu tư phát triển: Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý tháng 2 ước giảm 15,4%, 2 tháng ước tăng 14,3% so với cùng kỳ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài: 2 tháng đầu năm có 03 dự án được cấp mới với tổng mức đầu tư 32,256 triệu USD. Thẩm định dự án đầu tư: 2 tháng đầu năm đã phê duyệt 9 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư là 530,562 tỷ đồng. Đăng kí kinh doanh: trong tháng cấp đăng ký thành lập mới cho 90 doanh nghiệp, 14 chi nhánh, văn phòng đại diện; 2 tháng đầu năm cấp đăng ký thành lập mới 272 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 1.064,2 tỷ đồng.

Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị: Thành lập Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố; triển khai nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo hỗ trợ hộ nghèo khu vực nông thôn về nhà ở theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 12/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Cấp chứng chỉ quy hoạch cho 03 hồ sơ khối cơ quan, cấp giấy phép xây dựng cho 02 hồ sơ. Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình giao thông; công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác trên địa bàn thành phố đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông trong dịp Tết.

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường: trong tháng 02 đã thông báo thu hồi 89,7 ha đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ việc giao đất, cho thuê đất đối với 05 dự án đầu tư. Thẩm định bản đồ địa chính trích đo để phục vụ cho việc giao đất, thuê đất, thu hồi đất đối với 06 dự án. Cấp 2.898 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân.

2. Các lĩnh vực Văn hoá - Xã hội:

Công tác giáo dục và đào tạo: Tổ chức Lễ ra quân các đội học sinh dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2010. Tổ chức các đoàn kiểm tra công tác an toàn an ninh trường học và nề nếp hoạt động các trường học sau Tết, việc cấp phát và sử dụng thiết bị dạy học năm 2010 tại các trường trên địa bàn thành phố; thanh tra chuyên đề tại các trường THPT Nguyễn Huệ, Tân An, thanh tra toàn diện Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố.

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, dân số, gia đình và trẻ em: Tổ chức tốt việc khám chữa bệnh, thực hiện nghiêm quy chế thường trực trong các ngày Tết; tổ chức chăm sóc, phục vụ chu đáo những người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong các ngày Tết. Xây dựng kế hoạch triển khai các mô hình, dự án, đề án về dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2010 và Đề án phát triển ngành Dược Hải Phòng 2010 - 2015, tầm nhìn 2020.

Công tác văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao: Tổ chức thành công Chương trình nghệ thuật quần chúng mừng Đảng, mừng xuân truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Hải Phòng. Tổ chức trưng bày 15 chuyên đề với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân” và thành tựu kinh tế - xã hội năm 2009 của thành phố. Tổ chức kiểm tra thị trường văn hóa phẩm, các hoạt động tổ chức vui chơi, hoạt động lễ hội… nhân dịp Tết. Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh và mỹ quan các điểm tham quan di tích lịch sử, văn hóa phục vụ các lễ hội đầu Xuân. Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020. Thể dục - thể thao: Tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao phục vụ quần chúng nhân dân trong dịp Tết. Triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức giải Việt dã thành phố Hải Phòng năm 2010; chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ VI năm 2010 và tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI.

Công tác thông tin và truyền thông: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009, triển khai công tác năm 2010 ngành thông tin và truyền thông thành phố. Xây dựng Đề án kiện toàn hệ thống chuyên trách đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên mạng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, kế hoạch phát triển bưu chính – viễn thông giai đoạn 2011-2015. Triển khai thực hiện “Xây dựng phần mềm Dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và tích hợp vào Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân các quận, huyện”.

Công tác lao động thương binh và xã hội: Trong tháng 2 ước giải quyết việc làm cho 3.050 lượt người lao động, 2 tháng đầu năm ước giải quyết việc làm cho 6.265 lượt người lao động. Tổ chức thực hiện việc tặng quà của Chủ tịch nước mức 400.000 đồng/người cho các đối tượng chính sách với số tiền 639,6 triệu đồng; mức 200.000 đồng/người cho các thương binh, bệnh binh, người hưởng ưu đãi hàng tháng…với số tiền 5.936,6 triệu đồng. Đã trích 5.156 triệu đồng để tặng cho các đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh hạng mất sức 81% trở lên và các đối tượng có công với nước. Hỗ trợ 6.512 triệu đồng cho 23.841 hộ nghèo theo chuẩn quốc gia mỗi hộ 200.000 đồng và 17.437 hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố mỗi hộ 100.000 đồng trong dịp Tết. Hỗ trợ 6 Trung tâm có các bệnh binh nặng của Hải Phòng đang điều trị mỗi Trung tâm 14 triệu đồng.

Bảo hiểm xã hội: Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc trong tháng 02 ước đạt 18 tỷ đồng. Chi các chế độ bảo hiểm xã hội cho 119.549 lượt người; chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 90.000 lượt người. Xét duyệt chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trong tháng 2 cho 6.365 hồ sơ các loại. Xét duyệt các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưởng trước Tết Nguyên Đán cho các đối tượng; trong tháng đã cấp mới 1.000 sổ Bảo hiểm xã hội và 200.000 thẻ Bảo hiểm y tế.

Khoa học và công nghệ: Triển khai thực hiện 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố. Thẩm định công nghệ 02 dự án đầu tư, thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang y tế cho 02 cơ sở. Tổ chức tọa đàm “An toàn bức xạ hạt nhân” để nâng cao nhận thức cho cộng đồng, tăng cường công tác đảm bảo an toàn bức xạ hạt nhân trên địa bàn thành phố.

3. Công tác nội chính

Công tác nội vụ và cải cách hành chính: Triển khai thực hiện giai đoạn II Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Khai trương, đưa vào hoạt động bộ phận “một cửa” liên thông, hiện đại của Ủy ban nhân dân huyện An Lão, Kiến Thụy, phường An Dương quận Lê Chân và Công an quận Ngô Quyền. Hoàn thành báo cáo sơ kết thi điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Hoạt động thi đua khen thưởng: Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến tại các quận Dương Kinh, Lê Chân và huyện Tiên Lãng, Cát Hải. Công tác tôn giáo: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo; chuẩn bị tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nhà đất liên quan đến tôn giáo. Các hoạt động của đạo Công giáo, Hội thánh Tin Lành và Hội thánh Cao Đài Tây Ninh trên địa bàn thành phố trong dịp Tết ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra.

Hoạt động đối ngoại và viện trợ phi chính phủ: Tổ chức hội nghị và các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết các gia đình kiều bào về thăm quê và đầu tư tại thành phố. Đón tiếp 6 đoàn khách quốc tế đến làm việc, triển khai các dự án viện trợ nhân đạo, đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư, giao lưu văn hóa. Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai đề tài nghiên cứu khoa học về người Việt Nam ở nước ngoài, hoàn thiện Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại.

Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội: Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chốt điểm, mật phục, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, phòng ngừa đấu tranh hiệu quả đối với tội phạm hình sự; tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau Tết ổn định, không để xảy ra trọng án, các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt các loại pháo nổ, đốt và thả đèn trời trong dịp Tết. Trong tháng xảy ra 87 vụ phạm pháp hình sự, tăng 4 vụ so với tháng trước; bắt giữ 37 vụ tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy; xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 10 người, bị thương 8 người, giảm 1 vụ, giảm 3 người chết, tăng 7 người bị thương so với tháng trước; xảy ra 4 vụ cháy, không tăng giảm về số vụ so với tháng trước.

Công tác quân sự địa phương: Duy trì nghiêm nề nếp, chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; nhất là trong dịp Tết; bảo đảm an toàn địa bàn, cơ quan và đơn vị trên địa bàn thành phố. Tổ chức tốt công tác bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán năm 2010. Triển khai công tác hiệp đồng, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đợt I năm 2010; hoàn chỉnh kế hoạch, hướng dẫn công tác quốc phòng, quân sự địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2010.

Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng: Thanh tra thành phố và thanh tra các quận, huyện, sở ngành đã kết thúc 07 cuộc thanh tra, 15 cuộc kiểm tra và triển khai một số cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2010; qua thanh tra đã phát hiện các sai phạm về kinh tế đề nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 75 triệu đồng. Đã tiếp 30 lượt công dân, nhận, nhận và xử lý 17 đơn thư các loại; nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị chủ yếu về các lĩnh vực tranh chấp đất đai, quản lý kinh tế, tài chính, xây dựng cơ bản và lĩnh vực tư pháp. Tiếp tục triển khai việc kê khai tài sản của cán bộ công chức các đơn vị thuộc diện phải kê khai trong năm 2009.

Đánh giá chung:

Mặc dù bị ảnh hưởng do nghỉ Tết Nguyên Đán dài ngày, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 2 vẫn tiếp tục ổn định và phát triển, nhiều ngành có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: công nghiệp, thủy sản, hàng qua cảng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, thu nội địa, thu hải quan.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm, chỉ đạo; nhiều chính sách hỗ trợ an sinh xã hội đã được triển khai kịp thời có hiệu quả, giúp các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên Đán và giáp hạt đảm bảo không có hộ thiếu đói. Công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, quản lý quy hoạch, đô thị, quản lý đất đai được quan tâm chỉ đạo, có chuyển biến tích cực. Tiến độ một số công trình dự án khởi công, hoàn thành chào mừng kỷ niệm 55 năm Giải phóng Hải Phòng được tập trung đầu tư đẩy nhanh tiến độ.

Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ trước, trong và sau dịp Tết Nguyên Đán. Số vụ tai nạn giao thông, số người chết giảm so với cùng kỳ năm trước. Sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân thành phố đang tạo ra những hiệu ứng tích cực; kỷ cương, kỷ luật công vụ có chuyển biến.

Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp chưa phục hồi hoàn toàn, một số phân ngành chiếm tỷ trọng lớp chưa có được sự tăng trưởng dương như: ngành đóng tàu, sản xuất giày dép, sản xuất máy móc thiết bị giảm. Một số dự án, công trình trọng điểm khởi công, hoàn thành, khánh thành năm 2010 nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày giải phóng Hải Phòng tiến độ còn chậm do vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng.

II. Một số công việc trọng tâm trong tháng 3 và các tháng tiếp theo:

1. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm huy động tối đa các nguồn vốn cho đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tốc độ phục hồi và phát triển công nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp.

2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung rà soát giai đoạn 2 thủ tục hành chính, kết quả cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục hành chính đảm bảo chất lượng rà soát và hoàn thành báo cáo Chính phủ cuối tháng 3 năm 2010. Kịp thời có các biện pháp tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng. Làm tốt công tác hậu kiểm các doanh nghiệp sau khi được cấp đăng ký kinh doanh, kiên quyết thu hồi đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm Luật Doanh nghiệp, bên cạnh đó động viên, khích lệ các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, có số thu lớn cho ngân sách thành phố.

3. Tập trung triển khai thực hiện Công điện số 300/CĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ứng phó với tình hình khí hậu biến đổi bất thường. Tập trung cho phát triển nông nghiệp và nông thôn; triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả và bền vững. Tăng cường triển khai phát triển các trang trại chăn nuôi, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc đàn gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản. Khẩn trương triển khai các dự án nâng cấp, tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010, đảm bảo hoàn thành tiến độ, xử lý các sự cố hư hỏng công trình đê điều, phòng chống lụt bão. Thực hiện tốt công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất và dân sinh.

4. Tăng cường quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, chuẩn bị các điều kiện để khởi công, khánh thành các dự án nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, các dự án kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội: cầu Khuể, Cầu Rào II, đường trục khu công nghiệp Đình Vũ, Trung tâm dưỡng sinh và phục hồi sức khỏe cán bộ...

5. Đẩy nhanh việc thực hiện chương trình giảm nghèo vững chắc; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng phúc lợi xã hội và an sinh xã hội; tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc. Quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Triển khai thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giải đoạn 2011-2015. Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch cúm A(H1N1), dịch sốt xuất huyết và các bệnh dịch khác. Tiếp tục thanh, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các bếp ăn công nghiệp trên địa bàn thành phố. Tổ chức đưa đối tượng nghiện ma túy vào các Trung tâm Giáo dục lao động xã hội để đảm bảo trật tự trị an xã hội.

6. Mở rộng quan hệ quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển thành phố. Gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại với cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan liên quan trong nước để phát triển thị trường, xuất khẩu, xúc tiến du lịch và thu hút đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp khi xảy ra tranh chấp thương mại.

7. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; kiểm soát các cơ sở hoạt động trong khu công nghiệp, khu đông dân cư. Thực hiện nghiêm quy định về lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với tất cả các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố.

8. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động khủng bố, phá hoại, chống phá của các thế lực thù địch; thực hiện quyết liệt các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông. Tổ chức Lễ giao, nhận quân đợt 1 năm 2010 bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng, an toàn, đúng luật./.

 

 

 


1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 178
  • Hôm nay: 681
  • Trong tuần: 3949
  • Tất cả: 3126365